30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN - THÔNG BÁO DÀNH CHO HỌC SINH
Danh sách phòng thi & SBD tham gia Kỳ thi thử TNTHPT năm học 2020-2021 (Bài thi Toán Văn Anh) khóa ngày 15,16/6/2021)
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 10/06/2021 2:54:32 CH - Số lượt xem: 595

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TNTHPT NH 2020-2021

Phòng 1 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

120002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

3

120003

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

4

120004

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

5

120005

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

6

120006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

7

120007

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

8

120008

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

9

120009

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

10

120010

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

11

120011

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

12

120012

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

13

120013

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

120014

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

15

120015

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

120016

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

17

120017

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

18

120018

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

19

120019

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

20

120020

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

21

120021

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

22

120022

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

23

120023

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

24

120024

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 2 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120025

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

2

120026

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

3

120027

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

4

120028

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

5

120029

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

6

120030

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

7

120031

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

8

120032

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C7

9

120033

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C2

10

120034

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

11

120035

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

TP Hồ Chí Minh

12C10

12

120036

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

13

120037

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

14

120038

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

15

120039

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

16

120040

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

17

120041

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

18

120042

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

19

120043

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

20

120044

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

21

120045

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

22

120046

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

23

120047

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

24

120048

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 3 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120049

Lê Tiến

Đạt

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

2

120050

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

3

120051

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

4

120052

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

5

120053

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

6

120054

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

7

120055

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

8

120056

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

9

120057

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

10

120058

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

11

120059

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

12

120060

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

13

120061

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

14

120062

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

Hội An, Quảng Nam

12C9

15

120063

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

16

120064

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

17

120065

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

18

120066

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

19

120067

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

20

120068

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C2

21

120069

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

22

120070

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

23

120071

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

24

120072

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 4 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120073

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

120074

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

3

120075

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

4

120076

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

5

120077

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

6

120078

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

7

120079

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

8

120080

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

9

120081

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

10

120082

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

11

120083

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

12

120084

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

13

120085

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

120086

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

15

120087

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

16

120088

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

17

120089

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

18

120090

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

06/02/2003

 

12C2

19

120091

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

20

120092

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

21

120093

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

22

120094

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

23

120095

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

120096

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 5 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120097

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

2

120098

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

3

120099

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

4

120100

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

5

120101

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

6

120102

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

7

120103

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

8

120104

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

9

120105

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

10

120106

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

11

120107

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C11

12

120108

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C3

13

120109

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

14

120110

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

15

120111

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

16

120112

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

17

120113

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

18

120114

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

19

120115

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

20

120116

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

21

120117

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

22

120118

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

23

120119

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

120120

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 6 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120121

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

2

120122

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

3

120123

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

4

120124

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

5

120125

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

6

120126

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

7

120127

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

8

120128

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

9

120129

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

Quế Sơn, Quảng Nam

12C4

10

120130

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

11

120131

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

12

120132

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

Núi Thành, Quảng Nam

12C3

13

120133

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

14

120134

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

15

120135

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

16

120136

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

17

120137

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

18

120138

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

19

120139

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

TP Hồ Chí Minh

12C1

20

120140

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

21

120141

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

22

120142

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

23

120143

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

120144

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

Gia Lai

12C5

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 7 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120145

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

2

120146

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

3

120147

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

4

120148

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

5

120149

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

6

120150

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

7

120151

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

8

120152

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

9

120153

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

10

120154

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

11

120155

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

12

120156

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

13

120157

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

120158

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

15

120159

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

16

120160

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

17

120161

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

18

120162

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

19

120163

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

20

120164

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

21

120165

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

22

120166

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

23

120167

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

120168

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 8 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120169

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

 

12C5

2

120170

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

3

120171

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

4

120172

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

10/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

5

120173

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

6

120174

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

7

120175

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

8

120176

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

9

120177

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

12C8

10

120178

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

Trà Vinh

12C10

11

120179

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

12

120180

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

13

120181

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

14

120182

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

15

120183

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

16

120184

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C9

17

120185

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

18

120186

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

19

120187

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

20

120188

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

21

120189

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C10

22

120190

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

23

120191

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

24

120192

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 9 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120193

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

2

120194

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

3

120195

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

4

120196

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

5

120197

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

6

120198

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

7

120199

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

TP Hồ Chí Minh

12C9

8

120200

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

9

120201

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

10

120202

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

TP Đà Nẵng

12C5

11

120203

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

12

120204

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

13

120205

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C9

14

120206

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

15

120207

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

16

120208

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

17

120209

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

18

120210

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

19

120211

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

20

120212

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

12C11

21

120213

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

22

120214

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

23

120215

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

24

120216

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

         

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2020-2021

Phòng 10 (TOÁN, VĂN, ANH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

 
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

<