30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN - THÔNG BÁO DÀNH CHO HỌC SINH
Danh sách phòng thi & SBD tham gia Kỳ thi thử TNTHPT năm học 2020-2021 (Bài thi KHTN & KHXH) khóa ngày 15,16/6/2021)
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 10/06/2021 2:57:49 CH - Số lượt xem: 882

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 1 (LÝ-HÓA - SINH)

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

12C5

 

2

120005

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

12C1

 

3

120007

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

12C2

 

4

120010

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

12C10

 

5

120013

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

12C3

 

6

120014

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

12C9

 

7

120015

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

12C10

 

8

120018

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

12C10

 

9

120021

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

12C10

 

10

120022

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

12C3

 

11

120026

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

12C1

 

12

120028

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

12C1

 

13

120029

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

12C9

 

14

120031

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

12C7

 

15

120032

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

12C7

 

16

120033

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

12C2

 

17

120034

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

12C7

 

18

120036

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

12C9

 

19

120037

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

12C2

 

20

120039

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

12C3

 

21

120040

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

12C11

 

22

120041

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

12C2

 

23

120042

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

12C2

 

24

120043

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

12C2

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 2 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120048

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

12C1

 

2

120051

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

12C1

 

3

120052

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

12C2

 

4

120054

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

12C9

 

5

120055

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

12C1

 

6

120056

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

12C1

 

7

120058

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

12C9

 

8

120060

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

12C9

 

9

120061

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

12C10

 

10

120062

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

12C9

 

11

120064

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

12C1

 

12

120065

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

12C1

 

13

120066

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

12C7

 

14

120067

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

12C3

 

15

120068

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

12C2

 

16

120071

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

12C10

 

17

120072

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

12C5

 

18

120074

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

12C10

 

19

120075

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

12C1

 

20

120077

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

12C9

 

21

120079

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

12C2

 

22

120080

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

12C5

 

23

120081

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

12C10

 

24

120083

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

12C7

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 3 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120084

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

12C3

 

2

120087

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

12C9

 

3

120088

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

12C3

 

4

120090

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

06/02/2003

12C2

 

5

120091

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

12C10

 

6

120095

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

12C11

 

7

120096

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

12C2

 

8

120099

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

12C2

 

9

120100

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

12C9

 

10

120101

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

12C11

 

11

120102

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

12C5

 

12

120103

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

12C11

 

13

120104

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

12C7

 

14

120106

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

12C5

 

15

120107

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

12C11

 

16

120114

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

12C1

 

17

120115

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

12C5

 

18

120116

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

12C9

 

19

120117

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

12C9

 

20

120121

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

12C5

 

21

120122

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

12C10

 

22

120123

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

12C9

 

23

120124

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

12C7

 

24

120125

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

12C11

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 4 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120126

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

12C1

 

2

120127

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

12C11

 

3

120128

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

12C11

 

4

120131

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

12C2

 

5

120132

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

12C3

 

6

120134

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

12C2

 

7

120135

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

12C2

 

8

120137

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

12C9

 

9

120138

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

12C2

 

10

120139

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

12C1

 

11

120140

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

12C9

 

12

120141

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

12C11

 

13

120142

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

12C5

 

14

120144

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

12C5

 

15

120147

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

12C11

 

16

120148

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

12C1

 

17

120149

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

12C1

 

18

120150

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

12C10

 

19

120151

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

12C3

 

20

120152

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

12C1

 

21

120153

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

12C1

 

22

120156

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

12C2

 

23

120157

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

12C3

 

24

120158

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

12C1

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 5 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120161

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

12C9

 

2

120162

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

12C9

 

3

120163

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

12C1

 

4

120164

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

12C5

 

5

120168

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

12C1

 

6

120169

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

12C5

 

7

120170

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

12C2

 

8

120173

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

12C2

 

9

120174

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

12C11

 

10

120175

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

12C11

 

11

120176

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

12C3

 

12

120180

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

12C9

 

13

120182

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

12C9

 

14

120184

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

12C9

 

15

120187

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

12C9

 

16

120190

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

12C10

 

17

120193

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

12C5

 

18

120195

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

12C9

 

19

120196

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

12C5

 

20

120198

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

12C5

 

21

120201

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

12C1

 

22

120202

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

12C5

 

23

120205

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

12C9

 

24

120206

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

12C2

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 6 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120207

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

12C5

 

2

120208

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

12C2

 

3

120209

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

12C1

 

4

120210

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

12C7

 

5

120212

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

12C11

 

6

120213

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

12C9

 

7

120215

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

12C1

 

8

120220

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

12C2

 

9

120221

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

12C5

 

10

120222

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

12C5

 

11

120223

Lê Trung

Nhân

Nam

08/08/2003

12C5

 

12

120224

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

12C5

 

13

120225

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

12C1

 

14

120227

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

12C3

 

15

120228

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

12C9

 

16

120229

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

12C1

 

17

120233

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

12C3

 

18

120234

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

12C1

 

19

120236

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

12C3

 

20

120237

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

12C1

 

21

120238

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

12C2

 

22

120242

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

12C2

 

23

120244

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

12C3

 

24

120245

Nguyễn Thị Hoàng

Như

Nữ

20/08/2003

12C5

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 7 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120248

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

12C3

 

2

120250

Nguyễn Văn

Niêm

Nam

10/05/2003

12C2

 

3

120251

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Nữ

03/05/2003

12C10

 

4

120253

Võ Hồ Nhật

Ny

Nữ

23/6/2003

12C8

 

5

120254

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

12C3

 

6

120256

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

16/11/2003

12C5

 

7

120258

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

12C1

 

8

120260

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

22/04/2003

12C9

 

9

120263

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

30/06/2003

12C5

 

10

120264

Trần Đức

Phước

Nam

16/01/2003

12C9

 

11

120266

Nguyễn Thu

Phương

Nữ

15/09/2003

12C2

 

12

120267

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

12C3

 

13

120268

Trần Hằng

Phương

Nữ

17/01/2003

12C2

 

14

120269

Huỳnh Thị Như

Phượng

Nữ

15/09/2003

12C10

 

15

120271

Nguyễn Thiện

Quang

Nam

19/06/2003

12C10

 

16

120273

Hồ Văn Anh

Quân

Nam

17/10/2003

12C9

 

17

120274

Ngô Minh

Quân

Nam

19/06/2003

12C7

 

18

120277

Võ Hoàng

Quân

Nam

24/01/2003

12C2

 

19

120278

Đặng Anh

Quốc

Nam

31/10/2003

12C7

 

20

120286

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

12C1

 

21

120292

Nguyễn Minh

Quyền

Nam

25/06/2003

12C11

 

22

120294

Đào Thị Như

Quỳnh

Nữ

06/07/2003

12C5

 

23

120296

Đỗ Thị Xuân

Quỳnh

Nữ

18/02/2003

12C2

 

24

120303

Nguyễn Văn

Sơn

Nam

16/01/2003

12C9

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 8 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120305

Nguyễn Viết

Tài

Nam

25/09/2003

12C7

 

2

120307

Lê Thị Thanh

Tâm

Nữ

05/09/2003

12C11

 

3

120308

Mai Kiều Huyền

Tâm

Nữ

16/09/2003

12C5

 

4

120309

Nguyễn Phi

Tâm

Nam

15/06/2003

12C7

 

5

120312

Trần Duy

Tân

Nam

20/11/2003

12C11

 

6

120313

Nguyễn Hồng Hoàng

Thạch

Nữ

22/08/2003

12C5

 

7

120314

Đinh Thị Thu

Thanh

Nữ

25/01/2003

12C11

 

8

120315

Phan Thị Xuân

Thanh

Nữ

15/03/2003

12C7

 

9

120316

Trần Lê Đoan

Thanh

Nữ

01/09/2003

12C1

 

10

120317

Trần Thị Thanh

Thanh

Nữ

29/09/2003

12C10

 

11

120318

Đoàn Công

Thành

Nam

07/05/2003

12C2

 

12

120321

Lê Thu

Thảo

Nữ

06/01/2003

12C9

 

13

120323

Phạm Trần Phương

Thảo

Nữ

10/08/2003

12C10

 

14

120324

Võ Thanh

Thảo

Nữ

05/05/2003

12C7

 

15

120325

Nguyễn Lê Duy

Thắng

Nam

29/08/2003

12C1

 

16

120326

Trương Gia

Thắng

Nam

08/05/2003

12C10

 

17

120327

Võ Đình

Thi

Nam

16/05/2003

12C1

 

18

120328

Đặng Đình

Thiên

Nam

11/02/2003

12C2

 

19

120330

Lê Viết

Thiện

Nam

20/02/2003

12C9

 

20

120331

Nguyễn Đình

Thiện

Nam

18/06/2003

12C1

 

21

120332

Trần Thị Như

Thiện

Nữ

23/12/2003

12C1

 

22

120333

Hồ Thanh

Thịnh

Nam

17/06/2003

12C5

 

23

120335

Thủy Phước

Thịnh

Nam

09/12/2003

12C2

 

24

120339

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

Nữ

01/01/2003

12C3

 

Danh sách này có 24 học sinh.

         
         

Ngày 07 tháng 05 Năm 2021

 
         

HIỆU TRƯỞNG

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  TỔ HỢP KHTN (LÝ-HÓA - SINH)

KỲ THI THỬ TN THPT NH 2020-2021

Phòng 9 (LÝ-HÓA - SINH)

 

Khóa ngày: 15,16/6/2021

   
               

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

120341

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

27/10/2003

12C1

 

2

120342

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

10/10/2003

12C7

 

3

120343

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

Nữ

14/02/2003

12C1

 

4

120344

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

05/07/2003

12C3

 

5

120345

Nguyễn Trần Anh

Thư

Nữ

19/06/2003

12C9

 

6

120348

Văn Anh

Thư

Nữ

04/01/2003

12C3

 

7

120349

Trịnh Ngọc

Thức

Nam

20/05/2003

12C9

 

8

120350

Lê Hoài

Thương

Nữ

03/06/2003

12C9

 

9

120354

Bùi Duy

Tín

Nam

10/09/2003

12C11

 

10

120355

Đinh Lê Hồng

Tín

Nam

19/11/2003

12C3

 

11

120356

Hoàng Minh

Tín

Nam

17/12/2003

12C1

 

12

120359

Nguyễn Ngọc

Tín

Nam

28/11/2003

12C2