Mode:     
09 Tháng Ba 2021
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Nâng cao năng lực chuẩn nghề nghiệp GVTrH Minimize
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông của Bộ GDĐT
Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 của Bộ GDĐT
Hướng dẫn về công tác BDTX giáo viên của Sở GDĐT năm học 2013-2014
Hỏi đáp về đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT
Open the calendar popup.
 
Bồi dưỡng thường xuyên từ Tạp chí Giáo dục Minimize
Không có tin tức nào được đăng
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)