SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                 KỲ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008

  TRƯỜNG THPT LÊ QUƯ ĐÔN                 KHÓA NGÀY  13 - 4 - 2008

          ------------------                                       -------------- ** -------------

ĐỀ CHÍNH THỨC

 
                                                   MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10

                                         Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

 

   PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (12 điểm)

          Câu 1: (6 điểm)

         Tại sao nói thời kỳ Gúp-ta là thời kỳ định h́nh và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ.Văn hoá Ấn Độ đă ảnh hưởng đến các quốc gia Đông Nam Á như thế nào?

       Câu 2:(6 điểm)

Qua các cuộc cách mạng tư sản đă học trong các thế kỷ XVI-XVIII, hăy xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư sản. Điểm giống và khác nhau giữa hai cuộc cách mạng tư sản Anh 1640 và cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

PHẦN II: LỊCH SỬ VIỆT NAM (8 điểm)

   Bằng những kiến thức lịch sử đă học trong bài "Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII" , đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn.

                                       …………..Hết…………..

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI.

MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.

Câu

Nội dung

Điểm

Câu1

6điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ư1:-Sự thành lập vương triều Gúp-ta:

     + Thời gian: 319-467.

     + Địa bàn: Miền Bắc và Trung Ấn.

     Ư2:-Thời kỳ Gúp-ta xuất hiện nhiều tôn giáo, chữ viết, kiến trúc, điêu khắc, mang đặc trưng riêng biệt, làm cơ sở cho sự h́nh thành và phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ.

Ư3:Biểu hiện văn hoá truyền thống.

     +Tôn giáo:

        *Đạo phật:  xuất hiện TK VI TCN  ở vùng Đông Bắc Ấn. Được truyền bá khắp ÂĐ và nhiều nơi khác

       *Đạo Ấn độ (Hin đu)

 -Ra đời: Đầu công nguyên là  tôn giáo cổ xưa nhất và lớn nhất Ấn Độ hiện nay

      +Chữ viết:

- Khoảng 3000 TCN chữ cổ ra đời ở sông Ấn

- Thế kỷ V chữ Phạn và tiếng Phạn trở thành:Văn tự  và ngôn ngữ chính thức của Ân Độ.

     +Kiến trúc và điêu khắc:

       *Kiến trúc phật giáo: phát triển. chùa hang, tượng Phật bằng đá.-

       *Kiến trúc Hin đu: Với các  đền h́nh tháp nhọn nhiều tầng bằng đá, đồng, được trang trí tỉ mỉ bằng các bức phù điêu tạo nên phong cách Hinđu giáo độc đáo, tiêu biểu là lăng mộ Tajmahal

     +Văn học Hin đu:

    Mang tinh thần và triết lư Hin đu giáo.

    Tác phẩm Sêkuntula của Kaliđasa.

Ư4: Ảnh hưởng của văn hoá Ấn độ đến các nước ĐNÁ.

+Bằng con đường buôn bán, du lịch, truyền đạo, văn hoá Ấn Độ đă ảnh hưởng đến các nước ĐNÁ.

*Chữ viết  

Trên cơ sở chữ Phạn nhiều dân tộc ĐNÁ đă sáng tạo ra chữ viết riêng của ḿnh: người Chăm có chữ Chăm cổ, người Khơme có chữ Khơme cổ, người Thái lan, người Mălai…

*Tôn giáo:

Các dân tộc ĐNÁ tiếp thu đạo Phật, đạo Hinđu.

*Văn học:

 Mô phỏng hoặc lấy tích từ các sử thi, truyện thần thoai Ấn Độ.

*Kiến trúc và điêu khắc:

Mô phỏng kiến trúc Hinđu và phật Giáo như Tháp Chàm(Việt Nam), Ăngco Vát(Campuchia), Thạt Luổng (Lào).

0.25

 

 

 

0.25

 

 

  4.0

(1.0)

 

 

 

 

(1.0)

 

 

(1.0)

 

 

 

 

(1.0)

 

 

(1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu2

6điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ư1: Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư sản.

     +Lật đổ chế độ phong kiến.

     +Đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

     +Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Ư2:So sánh cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp.

*Giống nhau: (1,5đ)

-Đều lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển.

-Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân.

-Đều có ảnh hưởng sâu rộng và có ư nghĩa quốc tế to lớn.

*Khác nhau.

-H́nh thức cách mạng:

 CMTS Anh là nội chiến.

CMTS pháp vừa nội chiến vừa chống ngoại xâm.

-Giai cấp lănh đạo:

 CMTS Anh là liên minh tư sản và quư tộc mới.

 CMTS Pháp chỉ có giai cấp tư sản

-Diễn biến :

Trong CMTS Anh không có bầu quốc hội, không ban hành hiến pháp.

CMTS Pháp có tiến hành bầu cử,  có Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, có ban hành hiến pháp 1791, 1793.

-Tính chất:

 CMTS Anh chưa triệt để: c̣n tàn dư của chế độ phong kiến, vấn đề ruộng đất của nhân dân chưa được giải quyết.

 CMTS Pháp là cuộc CMDCTS triệt để v́ đă xoá bỏ mọi tàn dư chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

1.5

 

 

 4.5

(1.5)

 

 

 

 

(3.0)

Câu3

8điểm

 

Ư1:Sơ lược nguyên nhân dẫn đến phong trào Tây Sơn.

     +Chế độ phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài đều khủng hoảng sâu sắc.

     +Các phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp nơi: Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Danh Phương, Hoàng Công Chất…

Ư2:Giới thiệu vài nét về phong trào Tây Sơn.

     +Thời gian: 1771.

     +Địa bàn: Ấp Tây Sơn-B́nh Định.

     +Người lănh đạo: 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Ư3:Công lao của phong trào Tây Sơn.

    -  Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

     *Từ 1776-1783: Phong trào Tây Sơn 5 lần tấn công vào Gia Định, giải phóng hầu hết đất Đàng Trong=> Chính Quyền họ Nguyễn sụp đổ.

     *Từ năm 1786-1788: Phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, phá bỏ giới tuyến sông Gianh=>  Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

    -Kháng chiến bảo vệ tổ quốc.

     *Đập tan 5vạn quân Xiêm  năm 1785.

          +Lư do quân Xiêm xâm lược nước ta.

          +Sơ lược trận Rạch Gầm-Xoài Mút.

.Chọn địa h́nh: Khúc sông hiểm yếu, địa h́nh thuận lợi.

.Cách bố trí lực lượng: bộ binh, thuỷ binh, pháo binh.

.Cách đánh: Áp dụng cách đánh của cha ông, nhử địch vào trận địa mai phục, đánh nhanh, thắng nhanh.

     +Kết quả, ư nghĩa.

(đập tan 5vạn quân Xiêm, buộc chúng từ bỏ ư đồ xâm lược nước ta, làm chủ hoàn toàn đàng Trong, nhân dân ngày càng tin tưởng vào tính chính nghĩa của phong trào Tây Sơn)

*Đánh bại 29 vạn quân Thanh năm 1789.

     +Lư do quân thanh vào xâm lược.

     +Những việc làm chuẩn bị cho việc đánh quân Thanh.

          . Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ( Quang Trung).

          .Tuyển thêm quân tại Nghệ An, Thanh Hoá.

          .Viết bài" Hiểu dụ" để khẳng định quyết tâm đánh giặc bảo vệ độc lập, dân tộc.

     +Sơ lược diễn biến trận Ngọc Hồi-Đống Đa.

(Vị trí đồn Ngọc Hồi, cách đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ của vua Quang Trung, sự hoảng loạn tuyệt vọng của quân Thanh và cái chết của tướng giặc Sầm Nghi Đống…)

     +Kết quả, ư nghĩa:

(Đập tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập dân tộc.Trận Ngọc Hồi- đống Đa đi vào lịch sử dân tộc như một chiến công hiển hách vào bậc nhất của dân tộc ta.)

- Xây dựng vương triều mới với những chính sách tiến bộ.

     *Kinh tế

     *Văn hoá.

     *Quân đội .

     *Ngoại giao.

1.0

 

 

 

 

1.0

 

 

 

 

 6.0

(1.5)

 

 

 

 

 

 

(1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1đ)