28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Hóa Minimize
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA 12 (2020-2021)
Lượt xem (831)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN HÓA 12 HKII_2020-2021
Lượt xem (704)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN HÓA 11 HKII_2020-2021
Lượt xem (742)  Bình luận (0)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA 11 (2020-2021)
Lượt xem (770)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN HÓA 10 HKII_2020-2021
Lượt xem (699)  Bình luận (0)
Các tin khác
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN HÓA 10 (2020-2021) 09/05/2021
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Hoá năm học 2020-2021 14/04/2021
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 -HOA 11- NĂM 2017-2018 16/10/2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 -HOA 12- NĂM 2017-2018 16/10/2017
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 -HOA 10- NĂM 2017-2018 16/10/2017
MA TRẬN ĐỀ KT IT MÔN HÓA SỐ 4 NĂM 201-2016 12/04/2016
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC HKI NĂM HỌC 2015-2016 30/12/2015
Ma trận đề kiểm tra 1 tiết số 2 - Hóa 11CB - HKI - 2012-2013 27/10/2012
Một số yêu cầu về việc lập Cấu trúc đề và Ma trận đề. 11/09/2012
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)