28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
Hướng dẫn tự học hóa 10_ bài 36 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
Lượt xem (772)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI H2S-SO2-SO3
Lượt xem (1212)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LƯU HUỲNH
Lượt xem (1131)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI OXI - OZON
Lượt xem (1181)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 HOÁ 10 NĂM HỌC 2020-2021
Lượt xem (827)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LUYỆN TẬP HALOGEN
Lượt xem (1610)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI FLO BROM IOT
Lượt xem (1504)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO
Lượt xem (1663)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO
Lượt xem (1642)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO
Lượt xem (1406)  Bình luận (0)
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI AXIT CLOHIDRIC 11/02/2021
BÀI TẬP THAM KHẢO ÔN TẬP KIỂM TRA HKI MÔN HOÁ HỌC 10 2020-2021 30/12/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 22/07/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 14/06/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)