27 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ HOÁ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO
Cập nhật bởi: h_ntp - Vào ngày: 11/02/2020 8:35:22 SA - Số lượt xem: 759

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
BAI TAP THAM KHAO ON KIEM TRA HKI MON HOA HOC 10 2020-2021 (30/12/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 (22/07/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 (14/06/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI H2S-SO2-SO3 (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LƯU HUỲNH (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI OXI - OZON (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LUYỆN TẬP HALOGEN (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI FLO BROM IOT (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI AXIT CLOHIDRIC (11/02/2020)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)