21 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ HOÁ
BAI TAP THAM KHAO ON KIEM TRA HKI MON HOA HOC 10 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ntp - Vào ngày: 30/12/2020 10:15:56 SA - Số lượt xem: 98

BAI TAP THAM KHAO ON KIEM TRA HKI MON HOA HOC 10 2020-2021

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 (22/07/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ II HÓA 10 NĂM HỌC 2019-2020 (14/06/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI H2S-SO2-SO3 (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LƯU HUỲNH (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI OXI - OZON (10/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI LUYỆN TẬP HALOGEN (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI FLO BROM IOT (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI CLO (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 10 BÀI AXIT CLOHIDRIC (11/02/2020)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)