28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
HUONG DAN TU HOC BAI ANKIN HOA HOC 11
Lượt xem (200)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11_BÀI ANĐEHIT
Lượt xem (300)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI LUYỆN TẬP ANKEN, ANKADIEN
Lượt xem (751)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKADIEN
Lượt xem (825)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 MÔN HÓA 11 NĂM 2020-2021
Lượt xem (2391)  Bình luận (0)
BÀI TẬP ÔN LUYỆN ANKEN HÓA 11
Lượt xem (800)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKEN
Lượt xem (1104)  Bình luận (1)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKAN
Lượt xem (3407)  Bình luận (1)
BÀI TẬP ÔN LUYỆN ANKAN HÓA 11
Lượt xem (2866)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN THI LÊN LỚP- HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020
Lượt xem (511)  Bình luận (0)
Các tin khác
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 học kỳ II năm học 2019-2020 05/07/2020
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 học kỳ II năm học 2019-2020 18/06/2020
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 bài viết số 4 năm học 2019-2020 29/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI LUYỆN TẬP ANKIN 20/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKIN 20/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 11/04/2020
BÀI TẬP CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM 01/04/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)