27 Tháng Chín 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ HOÁ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKAN
Cập nhật bởi: h_ntp - Vào ngày: 11/02/2020 8:47:00 SA - Số lượt xem: 875

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKAN

[Trở về]
Re: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKAN
Gởi bởi: Nguyễn Lê Hoàng Như - Vào ngày: 11/02/2020 10:27:26 CH
11c3
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN THI LÊN LỚP- HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 (22/07/2020)
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 học kỳ II năm học 2019-2020 (05/07/2020)
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 học kỳ II năm học 2019-2020 (18/06/2020)
Hướng dẫn ôn tập hóa 11 bài viết số 4 năm học 2019-2020 (29/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI LUYỆN TẬP ANKIN (20/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKIN (20/04/2020)
BÀI TẬP CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM (11/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM (11/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKADIEN (09/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI LUYỆN TẬP ANKEN, ANKADIEN (09/04/2020)
BÀI TẬP ÔN LUYỆN ANKEN HÓA 11 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 BÀI ANKEN (18/02/2020)
BÀI TẬP ÔN LUYỆN ANKAN HÓA 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11-BÀI VIẾT SỐ1-NĂM HỌC 2017-2018 (16/10/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)