31 Tháng Mười 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
TRẦN TRỌNG NGHĨA - ĐỀ KTĐK
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 02/10/2020 4:07:24 CH - Số lượt xem: 122

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021

[Trở về]
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 (19/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 (19/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 (07/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 (02/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 (13/06/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 (12/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM (11/04/2020)
ON TAP HOA 10-HOC KY I NAM HOC 2018-2019 (25/12/2018)
HUONG DAN ON TAP HOA 12 HOC KYI-NAM 2018-2019 (24/12/2018)
ÔN TẬP HÓA 11-CHƯƠNG II- NĂM HỌC 2018-2019 (24/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2018-2019 (24/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 1-HÓA 11 NĂM HỌC 2018-2019 (15/10/2018)
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 1-LẦN 2-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 2-LẦN 1-HÓA HỌC 11-HKI-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 4 HÓA 10-HK1NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 3 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2 HÓA 10-NĂM HỌC 2017-2018 (17/12/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)