13 Tháng Tư 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
TRẦN TRỌNG NGHĨA - ĐỀ KTĐK
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021
Cập nhật bởi: h_ttn - Vào ngày: 07/04/2021 8:09:43 SA - Số lượt xem: 43

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021

[Trở về]
Các tin khác
BĐT-ĐỀ DÁP ÁN GIỮA HỌC KYII HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 (07/04/2021)
ĐỀ ÔN TẬP HÓA HỌC 12 HỌC KỲ I NĂM HỌC 220-2021 (05/01/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA HỌC 12- KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (23/12/2020)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC_HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (22/12/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA HỌC 11- KỲ I LẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021 (22/12/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA HỌC 10- KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (22/12/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KỲ I MÔN HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 (20/12/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 12 NĂM HỌC 2020-2021 (09/11/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN GIỮA KÌ I MÔN HÓA 10 NĂM HỌC 2020-2021 (07/11/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KY I HÓA 11 NĂM HỌC 2020 (07/11/2020)
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ HÓA 12 -NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2020)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (01/11/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG III NĂM HỌC 2020-2021 (19/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 (19/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG II NĂM HỌC 2020-2021 (07/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 10 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 (02/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÓA 11 CHƯƠNG I NĂM HỌC 2020-2021 (02/10/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 4 HÓA 12 NĂM HỌC 2019-2020 (13/06/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI VIẾT SỐ 3 HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 (12/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC HÓA 11 CHƯƠNG HYĐROCACBON THƠM (11/04/2020)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)