28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hóa học 10 Minimize
HÓA 10 -Bài 38 CÂN BẰNG HÓA HỌC.
Lượt xem (669)  Bình luận (0)
Bài tập trực tuyến Hóa 10-HK2-2020-2021 Bài Hidroclorua, Axit Clohidric, Muối Clorua
Lượt xem (906)  Bình luận (0)
Bài tập trực tuyến Hóa 10-HK2-2020-2021 Bài Flo, Brom, Iot
Lượt xem (829)  Bình luận (0)
Bài tập trực tuyến Hóa 10-HK2-2021 Bài Khái quát Halogen
Lượt xem (1274)  Bình luận (6)
Bài kiểm tra (15 phút) trực tuyến - Hóa 10 - HK2 -1920 do Cô Nguyễn Thị Phi biên soạn
Lượt xem (1138)  Bình luận (5)
Các tin khác
Bài tập trực tuyến Hóa 10-HK2-1920 Bài Clo 11/04/2020
Bài trắc nghiệm Bài tập Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Hóa 10 Học kỳ 1 28/10/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa 10 Phần 2 13/04/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Hóa 10 Phần 1 13/04/2016
Open the calendar popup.
 
Hóa học 11 Minimize
DE MINH HOA KTGKII MON HOA HOC 11 (2021-2022)
Lượt xem (182)  Bình luận (0)
BANG DAC TA KTGKII MON HOA HOC 11 (2021-2022)
Lượt xem (173)  Bình luận (0)
HUONG DAN ON TAO GIUA KY II MON HOA HOC 11
Lượt xem (166)  Bình luận (0)
HÓA 11-BÀI 45: AXITCACBOXYLIC
Lượt xem (710)  Bình luận (0)
Kiểm tra trực tuyến Hóa 11-Bài Anken và Ankadien cô Nguyễn Thị Anh Thảo biên soạn
Lượt xem (1481)  Bình luận (3)
Các tin khác
Bài trắc nghiệm Ôn tập Carbon và Hợp chất, Hóa học 11 10/12/2016
Bài trắc nghiệm Bài tập Axit Nitric phản ứng với kim loại Tuần 7, Hóa 11 19/10/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ Alcol Phần 2 14/04/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ Alcol Phần 1 14/04/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ lớp 11 Phần 2 14/04/2016
Bài trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ lớp 11 Phần 1 14/04/2016
Open the calendar popup.
 
Hóa học 12 và TSĐH Minimize
Đề ôn tập thi TNTHPT môn Hóa Học (Đề số 4) năm 2021 do cô Trần Thị Thu Hà biên soạn
Lượt xem (633)  Bình luận (0)
Đề ôn tập thi TNTHPT môn Hóa Học (Đề số 3) năm 2021 do cô Trần Thị Thu Hà biên soạn
Lượt xem (643)  Bình luận (0)
Đề ôn tập thi TNTHPT môn Hóa Học (Đề số 2) năm 2021 do cô Trần Thị Thu Hà biên soạn
Lượt xem (655)  Bình luận (0)
Đề ôn tập thi TNTHPT môn Hóa Học (Đề số 1) năm 2021 do cô Trần Thị Thu Hà biên soạn
Lượt xem (696)  Bình luận (0)
CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM
Lượt xem (659)  Bình luận (0)
Các tin khác
Đề thi thử TNTHPT môn Hóa học số 5 năm 2020 24/07/2020
Đề thi thử TNTHPT môn Hóa học số 4 năm 2020 24/07/2020
Đề thi thử TNTHPT môn Hóa học số 3 năm 2020 24/07/2020
Đề thi thử TNTHPT môn Hóa học số 2 năm 2020 22/07/2020
Đề thi thử TNTHPT môn Hóa học số 1 năm 2020 22/07/2020
Đề ôn tập TN THPT môn Hóa học năm 2020 (Đề số 1) do cô Nguyễn Thị Phi biên soạn 23/06/2020
Bài kiểm tra (15 phút) trực tuyến - Hóa 12-HK2-1920 do cô Nguyễn Thị Phi biên soạn 20/04/2020
Luyện tập Đề kiểm tra định kỳ Hóa 12, HK2, Bài số 1, Chương 6: Kim loại kiềm và Kim loại kiềm thổ 12/02/2018
Luyện tập Đề tham khảo thi THPTQG năm 2017 bài thi KHTN môn thi thành phần Hóa học do Bộ GD-ĐT công bố ngày 14/5/2017 16/05/2017
Đề thi trắc nghiệm môn Hóa (trong bài thi tổng hợp KHTN) năm 2015 của Đại học QGHN 30/09/2016
Ôn tập kiểm tra bài số 4 Hóa 12, năm học 2015-2016 12/04/2016
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)