28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Ngữ văn Minimize
MA TRAN KTGKI-LOP 10-NH 22-23
Lượt xem (77)  Bình luận (0)
MA TRAN KTGKI-LOP 12-NH 22-23
Lượt xem (175)  Bình luận (0)
MA TRAN KTGKI-LOP 11-NH 22-23
Lượt xem (206)  Bình luận (0)
VAN 12-HDC-KIEM TRA CUOI KY II-2021-2022
Lượt xem (830)  Bình luận (0)
VAN 11-HDC-KIEM TRA CUOI KY II-2021-2022
Lượt xem (648)  Bình luận (0)
Các tin khác
VAN 10-HDC-KIEM TRA CUOI KY II-2021-2022 01/06/2022
VAN10-DE-KIEM TRA CUOI KY II-2021-2022 01/06/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 10-21-22 04/04/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 11CA CHIEU-21-22 04/04/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 11CA SANG-21-22 04/04/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKII-VĂN 12-21-22 04/04/2022
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 12 26/02/2022
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 11 26/02/2022
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 10 26/02/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 12 05/01/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 11 05/01/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 10 05/01/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKI-VĂN 12-21-22 08/11/2021
ĐỀ VÀ HDC (ĐỀ 2) KTGKI-VĂN 11-21-22 08/11/2021
ĐỀ VÀ HDC (ĐỀ 1) KTGKI-VĂN 11-21-22 08/11/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)