04 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HỒNG NHUNG - ĐỀ KTĐK
ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
Cập nhật bởi: v_lthn - Vào ngày: 11/05/2020 9:29:56 CH - Số lượt xem: 81

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

[Trở về]
Các tin khác
ĐỀ ĐỌC- HIỂU (TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO) (21/04/2020)
ĐỀ ĐỌC HIỂU TÁC PHẨM VỢ NHẶT (21/04/2020)
BÀI VIẾT SỐ 3- NGỮ VĂN 12- NH 2019-2020 (12/12/2019)
BÀI VIẾT SỐ 3- NGỮ VĂN 10- NH 2019-2020 (12/12/2019)
BÀI VIẾT SỐ 2- NGỮ VĂN 12- NH 19-20 (02/11/2019)
BÀI VIẾT SỐ 2- NGỮ VĂN 10- NH 19-20 (02/11/2019)
BÀI VIẾT SỐ 1- NGỮ VĂN 12- NH 19-20 (08/10/2019)
BÀI VIẾT SỐ 1- NGỮ VĂN 10- NH 19-20 (08/10/2019)
HƯỚNG DÂN ÔN TẬP HKII- 2018-2019 (06/05/2019)
BÀI VIẾT SỐ 3-VĂN 10- NH 2018-2019 (12/12/2018)
BÀI VIẾT SỐ 3-VĂN 12- NH 2018-2019 (12/12/2018)
BÀI VIẾT SỐ 2-VĂN 12- NH 2018-2019 (12/11/2018)
BÀI VIẾT SỐ 2-VĂN 10- NH 2018-2019 (12/11/2018)
BÀI VIẾT SỐ 1-VĂN 12- NH 2018-2019 (22/09/2018)
BÀI VIẾT SỐ 1-VĂN 10- NH 2018-2019 (22/09/2018)
ĐỀ KT& ĐA SỐ 3- VĂN 10- NH 2017-2018 (15/12/2017)
ĐỀ KT& ĐA SỐ 3- VĂN 12- NH 2017-2018 (15/12/2017)
ĐỀ KT& ĐA SỐ 2- VĂN 10- NH 2017-2018 (23/10/2017)
ĐỀ KT& ĐA SỐ 2- VĂN 12- NH 2017-2018 (23/10/2017)
ĐỀ KT& ĐA SỐ 1- VĂN 12- NH 2017-2018 (23/09/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)