28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
ấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Tiếng Anh Minimize
Hướng Dẫn Chấm_Kiểm tra Cuối Kỳ II_21-22_ Tiếng Anh11
Lượt xem (1032)  Bình luận (0)
Hướng Dẫn Chấm Kiểm Tra Cuố Kỳ II_21-22_ Tiếng Anh 12
Lượt xem (983)  Bình luận (0)
Hướng Dẫn Chấm-Kiểm Tra Cuối Kỳ II-21_22 Môn Tiếng Anh 10
Lượt xem (947)  Bình luận (0)
Ma Trận Đề Kiểm Tra Giữa Kỳ-HK II-Tiếng Anh 10,11,12_2021-2022
Lượt xem (805)  Bình luận (0)
HuongDanCham_ TiengAnh11_HKI_21_22_ ChuongTrinh10nam
Lượt xem (1056)  Bình luận (0)
Các tin khác
HuongDanCham_TiengAnh12_HKI_21_22_ ChuongTrinh10Nam 25/12/2021
HuongDanCham_TiengAnh10_HKI_21_22 23/12/2021
De_Huong Dan Cham_Tieng Anh12_GKI_21_22 08/11/2021
Ma Tran _Bang Dac Ta _Tieng Anh12_GKI_21_22 08/11/2021
De_ Huong Dan Cham_Tieng Anh11_GKI_21_22 08/11/2021
Ma Tran _Bang Dac Ta _Tieng Anh11_GKI_21_22 08/11/2021
De_Huong Dan Cham _Tieng Anh 10_GKI_21_22 08/11/2021
Ma Tran _Bang Dac ta _Tieng Anh 10_GKI_21_22 08/11/2021
ĐỀ & HDC-Kiểm Tra Cuối Kỳ II-Tiếng Anh10(20-21) 13/05/2021
HDC-Kiem Tra Cuoi Ky II-Tieng Anh 12(10 năm)_ 20-21 13/05/2021
De Kiem Tra Cuoi Ky II- Tieng Anh 12 (10 năm) 20-21 13/05/2021
HDC-Kiem Tra Cuoi Ky II- TIENG ANH 11(20-21) 13/05/2021
De & HDC-Ktra cuoi ky II-Tieng Anh11(20-21) 13/05/2021
De & Huong Dan Cham Kiem Tra Giua Ky II-Tieng Anh 12 (10năm)-2021 19/04/2021
De & Huong Dan Cham Kiem Tra Giua KyII- Tieng Anh 11(10 năm)2021 19/04/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)