28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
ấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Sử Địa GDCD Minimize
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22
Lượt xem (276)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22
Lượt xem (240)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22
Lượt xem (226)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22
Lượt xem (274)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22
Lượt xem (240)  Bình luận (0)
Các tin khác
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22 13/06/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 10-21-22 25/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 10-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 11-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 12-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 12-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 10-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 11-21-22 24/04/2022
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 12-21-22 24/04/2022
ĐỀ/Đ/A KT GIUA KI II-CD 11-21-22 24/04/2022
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 12-21-22 15/01/2022
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1-ĐỊA 11-21-22 15/01/2022
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 10-21-22 15/01/2022
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 12-21-22 15/01/2022
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 11-21-22 15/01/2022
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)