28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
CTD-MTD-SĐCD
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22
Cập nhật bởi: sdcd_ptt - Vào ngày: 13/06/2022 8:49:25 SA - Số lượt xem: 276

ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22 (13/06/2022)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-CD 21-22 (13/06/2022)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22 (13/06/2022)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22 (13/06/2022)
ĐỀ ÔN THI THPTQG-LS 21-22 (13/06/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 10-21-22 (25/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 10-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 11-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 12-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 12-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 10-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 11-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 12-21-22 (24/04/2022)
ĐỀ/Đ/A KT GIUA KI II-CD 11-21-22 (24/04/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1-ĐỊA 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 1- SỬ 12-21-22 (12/11/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 10-20-21 (13/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 11-20-21 (13/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 12-20-21 (13/05/2021)
ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ 12-KT CUỐI KÌ II-SỞ ĐÍNH CHÍNH-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 12-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 11-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 10-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-LS 10-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-LS 12-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/AN KT CUÔI KI II-LS 11-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/A KT GIUA KÌ II-ĐỊA 10-20-21 (22/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 10 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 11 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2- SỬ 10 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2- SỬ 12 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 12 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 12 (19/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn GDCD năm học 2020-2021 (14/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Địa lý năm học 2020-2021 (14/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Lịch sử năm học 2020-2021 (14/04/2021)
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA12- HK2-17-18 (19/04/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)