28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
CTD-MTD-SĐCD
Một số yêu cầu về việc lập Cấu trúc đề và Ma trận đề.
Cập nhật bởi: lequydon - Vào ngày: 11/09/2012 11:37:19 SA - Số lượt xem: 925
Lập Cấu trúc đề kiểm tra định kỳ (kiểm tra 1 tiết trở lên), kiểm tra học kỳ) và Ma trận đề là một trong những biện pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đồng thời là giải pháp giúp học sinh tự học, tự tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo chuẩn và trên chuẩn KT, KN của các môn học, tăng cường tính chủ động, tự giác học tập của học sinh. Mong đợi xa hơn, cha mẹ học sinh sẽ quản lí, theo dõi, giúp đỡ con cái trong quá trình học tập.
Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu:
1. Các TTCM phân công nhóm GV soạn thảo, thảo luận, thống nhất Cấu trúc đề và Ma trận đề cho cả năm học. Thời gian thực hiện: trước tháng 10/2012.
2. In ấn thành văn bản lưu hồ sơ tổ chuyên môn và lưu hồ sơ chuyên môn của mỗi GVBM.
3. Chuyển thành file mềm (Word, PDF, PrintFlash…) chuyển lên website của trường tại mục Cấu trúc đề - Ma trận đề của tổ.
Một số lưu ý:
- Cấu trúc đề phải đi đôi với Ma trận đề cho dễ theo dõi.
- Nên chuyển Cấu trúc đề và Ma trận đề thành cả 2 loại file mềm: 01 file Word/PDF để người xem mở bằng các phần mềm đọc văn bản hoặc tải về; 01 bàng PrintFlash để xem trực tiếp trên web.
- Mỗi Cấu trúc đề và Ma trận đề nên chỉ để trong 01 file.
- Mỗi Cấu trúc đề và Ma trận đề cho một tiết kiểm tra là 01 tiêu đề khi biên tập: Ví dụ: Cấu trúc đề và Ma trận đề bài kiểm tra số 1 môn Lịch sử HK1 năm học 2012-2013.
- Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn, các thầy cô sẽ được trợ giúp.
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 10-21-22 (25/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 10-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 11-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-ĐIA 12-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-CD 12-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 10-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 11-21-22 (24/04/2022)
ĐÊ-Đ/AN KT GIUA KI II-LS 12-21-22 (24/04/2022)
ĐỀ/Đ/A KT GIUA KI II-CD 11-21-22 (24/04/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1-ĐỊA 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- ĐỊA 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- CD 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 12-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 11-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT CUOI KÌ 1- SỬ 10-21-22 (15/01/2022)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 1- SỬ 12-21-22 (12/11/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 10-20-21 (13/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 11-20-21 (13/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-CD 12-20-21 (13/05/2021)
ĐÁP ÁN ĐỊA LÝ 12-KT CUỐI KÌ II-SỞ ĐÍNH CHÍNH-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 12-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 11-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-ĐỊA LÝ 10-20-21 (03/05/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-LS 10-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/AN KIỂM TRA CUỐI KÌ II-LS 12-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/AN KT CUÔI KI II-LS 11-20-21 (28/04/2021)
ĐỀ+Đ/A KT GIUA KÌ II-ĐỊA 10-20-21 (22/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 10 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 11 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2- SỬ 10 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2- SỬ 12 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 12 (19/04/2021)
ĐỀ+ Đ/A KT GIŨA KÌ 2-CD 12 (19/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn GDCD năm học 2020-2021 (14/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Địa lý năm học 2020-2021 (14/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Lịch sử năm học 2020-2021 (14/04/2021)
MA TRẬN ĐỀ KT1TIẾT ĐỊA12- HK2-17-18 (19/04/2018)
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 12-HK1-17-18 (09/10/2017)
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 11-HK1-17-18 (09/10/2017)
MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG KT1TIẾT ĐỊA 10-HK1-17-18 (09/10/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)