28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22
Lượt xem (292)  Bình luận (0)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22
Lượt xem (452)  Bình luận (0)
DE KT GIUA KI 1-LS 10
Lượt xem (449)  Bình luận (0)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22
Lượt xem (452)  Bình luận (0)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22
Lượt xem (424)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22
Lượt xem (565)  Bình luận (0)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21
Lượt xem (567)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20
Lượt xem (889)  Bình luận (0)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20
Lượt xem (940)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20
Lượt xem (955)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20
Lượt xem (989)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20
Lượt xem (919)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020
Lượt xem (1192)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (2505)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (1597)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10
Lượt xem (1454)  Bình luận (0)
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 23/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) 18/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 18/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 18/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 18/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 18/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 10/02/2020
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) 09/02/2020
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 09/02/2020
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. 09/02/2020
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 07/12/2019
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 30/11/2019
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)