19 Tháng Tư 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK I- GDCD 10- NH 2018-2019
Cập nhật bởi: sdcd_btat - Vào ngày: 05/11/2018 7:53:50 CH - Số lượt xem: 345
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT-HỌC KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10
Năm học: 2018-2019
A. KIẾN THỨC:
BÀI 1:Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
- Triết học là gì? Sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa triết học với các bộ môn khoa học cụ thể khác.
- Vấn đề cơ bản của triết học
- Sự khác nhau giữa TGQ duy vật và TGQ duy tâm
- Phương pháp là gì? Sự khác nhau giữa PPL biện chứng và PPL siêu hình
BÀI 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
- Khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
- Phân loại được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. Cho ví dụ.
- Chứng minh được vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất
- Phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.
- Rút ra bài học vận dụng trong cuộc sống.
BÀI 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
- Khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.Ví dụ.
- Biết phân tích một số mâu thuẫn triết học trong các sự vật, hiện tượng.
- Vai trò của việc giải quyết mâu thuẫn
- Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
- Bài học cho bản thân và cuộc sống.
BÀI 5: Cách thức vận động và phát triển của thế giới vật chất.
- Khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng. Cho ví dụ.
- So sánh sự giống và khác nhau của chất và lượng.
- Mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chấtcủa sự vật, hiện tượng.
- Bài học cho bản thân và cuộc sống.
B. KỸ NĂNG: Trình bày, chứng minh, phân tích, so sánh, ....
Lưu ý:
+ Vận dụng kiến thức liên hệ thực tế, liên hệ bản thân.
+ Làm các bài tập trong SGK có liên quan đến nội dung ôn tập.
+Vận dụng kiến thức để giải bài tập tình huống.

Chúc các em ôn tập và làm bài tốt.


[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KT 1T MÔN GDCD10- HKII- NH 2018-19 (08/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK2-2018-2019 (08/04/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ LỚP 10. HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1-2018-2019 (04/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 10.HK1-2018-2019 (16/11/2018)
HƯƠNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 10-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 10-17-18. (19/04/2018)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10, HK2.17-18 (02/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 10. HK2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT -HK2-ĐỊA 10-17-18 (07/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12-HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HK1 MÔN ĐỊA 10-17-18 (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 10 HK1 NH2017-2018 (09/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SƯ LỚP 10 (15/06/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LICH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (20/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG DÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG DÂN 10 HỌC KY2 NĂM HOC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG DÂN 10 HỌC KY1 NĂM HOC 2016-2017 (17/05/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 ĐỊA LY 10.16-17 (27/04/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)