28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 2:45:11 CH - Số lượt xem: 947

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT-SỬ 10-HKI-19-20

Bài 1

SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THUỶ

Câu 1: Nguồn gốc loài người và quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành Người tối cổ, Người tinh

khôn.

Câu 2: Trình bày đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội trong giai đoạn đầu của xã hội

nguyên thủy.Giải thích được khái niêm công xã thị tộc mẫu hệ

                                                         Bài 2

                                            XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

Câu 1: Sự xuất hiện của công cụ kim loại, hệ quả của việc sử dụng công cụ kim loại.

Câu 2: Quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy và nguyên nhân của quá trình đó.

                                                         Bài 3

                                   CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG

Câu1: Giải thích được quá trình hình thành nhà nước, cơ sở, nguyên nhân quá trình hình thành nhà nước sớm

Câu 2: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Câu 3: Các giai cấp trong xã hội, vai trò, địa vị của các giai cấp đó.Thế nào là chế độ chuyên chế

cổ đại.

Câu 4: Trình bày các thành tựu văn hoá phương Đông, thành tựu nào là cơ bản nhất? Vì sao

                                                             Bài 4

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-HY LẠP VÀ RÔ MA

Câu 1: Những đặc điểm của điều kiện tự nhiên và kinh tế của vùng Địa Trung Hải?

Câu 2: Khái niệm “chế độ chiếm nô”, vai trò của nô lệ trong xã hội chiếm nô.

Câu 3: Thị quốc là gì, nguyên nhân ra đời của thị quốc, thể chế chính trị trong thị quốc.

Câu 4: Các thành tựu văn hoá của Hy Lạp và Rô-ma. So sánh với thành tựu văn hóa Phương Đông?Vì sao văn hoá Hy Lạp, Rô-ma phát triển cao phương Đông.

                                                               Bài 5

                                          TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN

Câu 1:  Trình bày sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc.

Câu 2: Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc thời Tần, Hán, Đường,Minh, Thanh

Câu 3: Sự phát triển của chế độ phong kiến dưới thời Đường: (Kinh tế, chính trị)

Câu 4: Những biểu hiện của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới triều Minh:Thủ công nghiệp,

nông nghiệp, thương nghiệp.

Câu 5: Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung quốc: Nguyên nhân, người lãnh đạo, kết quả, tác dụng.

Câu 6: Các thành tựu văn hoá của Trung Quốc thời phong kiến

                                                      Bài 6

                       CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

Câu 1:Trình bày sự hình thành, phát triển của quốc gia phong kiến Ấn Độ: Vương triều Gúp-ta,

vương triều Hồi giáo Đê-li, vương triều Mô-gôn.

                                                               Bài 7

SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HOÁ ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ

Câu 1: Những thành tựu văn hoá  Ấn Độ. Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đến các nước trong

khu vực ĐNÁ  và Việt Nam?

HẾT

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)