15 Tháng Mười Một 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 3:39:55 CH - Số lượt xem: 109

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : ĐỊA LÝ 10

Năm học 2019-2020

Chủ đề 2

HỆ QỦA CÁC CHUYỂN ĐỘNG CHÍNH CỦA TRÁI ĐẤT

- Khái quát về Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Trình bày được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

- Giải thích nguyên nhân sinh ra các hệ quả chuyển động tự quay và chuyển động quanh trục của Trái Đất.

- Giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất

Chủ đề 3

CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN

- Các lớp cấu trúc của Trái Đất (lớp vỏ, lớp Manti, nhân Trái Đất)

- Khái niệm nội lực, ngoại lực và nguyên nhân của chúng.

- Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng

- Trình bày được tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

- Phân biệt được thạch quyển và vỏ Trái Đất

- Dựa vào hình vẽ để trình bày thuyết Kiến tạo mảng: các mảng, cách tiếp xúc của các mảng và kết quả của mỗi cách tiếp xúc.

- Vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất, núi lửa

Chủ đề 4

KHÍ QUYỂN

- Biết khái niệm khí quyển.

- Biết khái niệm frông và các frông.

- Nhận biết vị trí các khối khí.

- Hiểu được nguyên nhân hình thành và tính chất của các khối khí: cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

- Hiểu được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên trái đất, gió mùa và một số loại gió địa phương

- Trình bày được sự di chuyển của các khối khí, frông và ảnh hưởng của chúng đến thời tiết, khí hậu

- Trình bày được nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí và các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ không khí.

-  Phân tích được mối quan hệ giữa khí áp và gió; nguyên nhân làm thay đổi khí áp

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố mưa trên thế giới

- Giải thích được nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí .

 

                                                                    HẾT

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KT 1T MÔN GDCD10- HKII- NH 2018-19 (08/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK2-2018-2019 (08/04/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ LỚP 10. HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1-2018-2019 (04/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 10.HK1-2018-2019 (16/11/2018)
HƯƠNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK I- GDCD 10- NH 2018-2019 (05/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 10-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 10-17-18. (19/04/2018)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10, HK2.17-18 (02/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 10. HK2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT -HK2-ĐỊA 10-17-18 (07/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12-HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HK1 MÔN ĐỊA 10-17-18 (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 10 HK1 NH2017-2018 (09/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SƯ LỚP 10 (15/06/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LICH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (20/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN CÔNG DÂN LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ 10 NĂM HỌC 2016-2017 (17/05/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)