19 Tháng Giêng 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 4:25:27 CH - Số lượt xem: 233

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : GDCD 10

Năm học 2019-2020

Bài 1

Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

- Nhận biết được vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học.

- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy  tâm, phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình..

- So sánh về đối tượng nghiên cứu của triết học và KH cụ thể.

- So sánh quan điểm thế giới quan duy vật và duy tâm.

- So sánh , phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.

- Đánh giá được một số biểu hiện của quan niệm duy vật hoặc duy tâm, biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hàng ngày.

- Liên hệ bản thân có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bài 3

Sự vận động và  phát  triển của thế giới vật chất.

- Nêu đượckhái niệm vận động, phát triển .

- Nêu được các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.

-  Hiểu được vận động là phương pháp tồn tại của sự vật hiện tượng.

- Hiểu được phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của sự vật và hiện tượng.

- So sánh được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển

- Vận dụng xem xét sv-ht trong sự vận động không ngừng phát triển của chúng

- Cho ví dụ liên hệ thực tế

- Vận dụng kiến thức phân tích sự vận động và phát triển trong đời sống hằng ngày

Bài 4

Nguồn  gốc vận động phát  triển của sự vật hiện tượng

- Nêu khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CN DVBC.

- Phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng

- Hiếu được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc  khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng

- Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.

Bài 5

Cách thức vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

- Nêu được khái niệm chất và lượng theo nghĩa Triết học.

- Nhận biết được sự biến đổi của lượngdẫn đến sự biến đổi về chất là qui luật phổ biến của mọi sản xuất và phát triển của sự vật

- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất

- Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi trọng việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống.

 

                                                            HẾT

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 10-HK2-18-19 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KT 1T MÔN GDCD10- HKII- NH 2018-19 (08/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK2-2018-2019 (08/04/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ LỚP 10. HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1-2018-2019 (04/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 10.HK1-2018-2019 (16/11/2018)
HƯƠNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK I- GDCD 10- NH 2018-2019 (05/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 10-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 10-17-18. (19/04/2018)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10, HK2.17-18 (02/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 10. HK2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT -HK2-ĐỊA 10-17-18 (07/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12-HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10 HK2 NH2017-2018 (05/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HK1 MÔN ĐỊA 10-17-18 (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN GDCD LỚP 10 HK1 NH2017-2018 (09/12/2017)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SƯ LỚP 10 (15/06/2017)
ĐỀ MA TRẬN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN LICH SỬ LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017 (20/05/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)