28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 4:25:27 CH - Số lượt xem: 1165

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : GDCD 10

Năm học 2019-2020

Bài 1

Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

- Nhận biết được vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học.

- Nhận biết được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy  tâm, phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình..

- So sánh về đối tượng nghiên cứu của triết học và KH cụ thể.

- So sánh quan điểm thế giới quan duy vật và duy tâm.

- So sánh , phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.

- Đánh giá được một số biểu hiện của quan niệm duy vật hoặc duy tâm, biện chứng hoặc siêu hình trong cuộc sống hàng ngày.

- Liên hệ bản thân có ý thức trau dồi thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

Bài 3

Sự vận động và  phát  triển của thế giới vật chất.

- Nêu đượckhái niệm vận động, phát triển .

- Nêu được các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.

-  Hiểu được vận động là phương pháp tồn tại của sự vật hiện tượng.

- Hiểu được phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của sự vật và hiện tượng.

- So sánh được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển

- Vận dụng xem xét sv-ht trong sự vận động không ngừng phát triển của chúng

- Cho ví dụ liên hệ thực tế

- Vận dụng kiến thức phân tích sự vận động và phát triển trong đời sống hằng ngày

Bài 4

Nguồn  gốc vận động phát  triển của sự vật hiện tượng

- Nêu khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của CN DVBC.

- Phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng

- Hiếu được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc  khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng

- Có ý thức tham gia giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.

Bài 5

Cách thức vận động phát triển của sự vật hiện tượng.

- Nêu được khái niệm chất và lượng theo nghĩa Triết học.

- Nhận biết được sự biến đổi của lượngdẫn đến sự biến đổi về chất là qui luật phổ biến của mọi sản xuất và phát triển của sự vật

- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất

- Có ý thức kiên trì trong học tập và rèn luyện, không coi trọng việc nhỏ, tránh các biểu hiện nôn nóng trong cuộc sống.

 

                                                            HẾT

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)