28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 10/02/2020 11:23:31 SA - Số lượt xem: 1725

BÀI 9

CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ, LÀ MỤC TIÊU CỦA XÃ HỘI (2 Tiết)

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1 .  Con người là chủ thể của lịch sử      

  a.  Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình

     Thông qua lao động và sáng tạo con người đã tách khỏi đời sống động vật -> sáng tạo nên lịch sử của mình .

  b. Con người tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần trong xã hội

 -  Con người tạo ra các giá trị vật chất : Sản xuất của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người. 

   - Con người tạo ra các giá trị tinh than từ đời sống sinh hoạt hàng ngày và kinh nghiệm trong lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên…… 

c. Con người là động lực của các cuộc cách mạng .

  Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngùng đấu tranh cải tạo xã hội. Biểu hiện là các cuộc đấu tranh giai cấp mà đỉnh cao là các cuộc cách mạng .

2 .  Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người .

Những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta vì mục tiêu phát triển của con người .

B. LUYỆN TẬP

Câu 1. Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết

       A. chế tạo công cụ lao động.                                      B. sử dụng cung tên.

       C. làm nhà ở.                                                              D. ăn chín, uống sôi.

 Câu 2. Yếu tố nào quyết định trong quá trình chuyển hóa vượn cổ thành người?

       A. Biết tạo ra trang trang phục.                                         B. Biết làm nhà  để ở.

       C. Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động.   D. Biết tạo ra phương tiện.

 Câu 3. Xã hội không ngừng tồn tại và phát triển là nhờ hoạt động nào sau đây?

       A. Sáng tạo ra các nhạc cụ. B. Sản xuất của cải vật chất.

       C. Sáng tác ra các tác phẩm văn học. 

       D. Sáng tạo nên các công trình kiến trúc.

 Câu 4. Những sự vật và hiện tượng nào sau đây không do con người sáng tạo ra?

       A. Trống đồng Đông Sơn.    B. Vịnh Hạ Long.             

       C. Cồng chiêng Tây Nguyên.                                       D. Điện thoại di động.

Câu 5. Xây dựng một xã hội dân  chủ, công bằng,văn  minh, mọi người có cuộc sống tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của xã hội nào?

       A. Chiếm hữu Nô lệ.                                                    B. Xã hội Phong kiến.

        C. Mọi xã hội.                                                            D. Chủ  nghĩa xã hội.

 Câu 6.  Xây dựng một xã hội mà trong đó tất cả mọi người được sống tự do và hạnh phúc là khát vọng

       A. của một số người giàu có.                                      B. của tất cả mọi người.

       C. của nhân dân lao động.   D. của từng thời đại.

Câu 7. Thông qua quá trình chế tạo và sử dụng công cụ lao động con người đã không ngừng

       A. phát triển đông đúc hơn.  B. tiến hóa và hoàn thiện hơn.

       C. giàu có hơn.                                                           D. ngày càng trưởng thành hơn.

Câu 8. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị

       A. vật chất to lớn của xã hội.                                       B. vật chất và tinh thần của xã hội.

       C. tinh thần của xã hội.         D. kinh tế của xã hội.

Câu 9: Con người chính là

A. chủ thể của lịch sử.                                       B.. tác giả của lịch sử

C.sản phẩm của lịch sử.                                                D. nhân tố quyết định của lịch sử.

Câu 10: Động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để

A. cải tạo xã hội.                                                           B.. Xây dựng gia đình hạnh phúc.

C. Thỏa mãn nhu cầu cá nhân.                           D. hạnh phúc.

Câu 11: Điều căn bản nào dẫn tới sự  khác nhau giữa lịch sử phát triển của xã hội  A. Là hoạt động diễn ra có mục đích, ý thức.   

B.. Là hoạt động diễn ra một cách tự động.

C. Là hoạt động diễn ra không phụ thuộc vào ý thức của xã hội.

D. Là hoạt động diễn ra phụ thuộc vào ý thức của một số người giỏi.

Câu 12:H và T tranh luận với nhau. H cho rằng việc sử dụng chất nổ để đánh bắt cá  để duy trì sự sống của con người, M nói hành động đo là hủy hoại sự sống và làm cạn kiệt môi nguyên. Nếu là một trong hai bạn trên em sẽ chọn cách nào sau đây?

A. Không quan tâm.                              B.. Để cho 2 bạn tranh luận.

C. Đồng ý với M.                                               D. Nhờ người phân xử.

C.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG,MỞ RỘNG

* Mục tiêu:

- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công nghệ, năng lực trách nhiệm công dân, năng lực tự quản lí và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập

1.Tại sao nói con người là mục tiêu phát triển của lịch sử ?

2.Tình hình thực hiện các chính sách của nhà nước vì sự phát triển của con người ở địa phương em?

D. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI MỚI

-  Yêu cầu học sinh đọc trước bài 10.

- Mỗi học sinh tìm thông tin về các quan niệm đạo đức của bản thân và xã hội.

- Em hiểu thế nào về câu” Tiên học lễ, hậu học văn”.

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)