28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 18/02/2020 7:08:53 SA - Số lượt xem: 1143
Bài 18
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV
Tiết PPCT: 24; Tuần: 22
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp
a. Hoàn cảnh:
   - Đất nước giành được độc lập, tự chủ.
   - Nhân dân phấn khởi.
b. Các biện pháp phát triển nông nghiệp
 - Khuyến khích nhân dân và các vương hầu khai hoang, lập điền trang.
 - Thuỷ lợi được quan tâm.
 - Vua Lê đặt phép quân điền.
 - Nhà nước quan tâm bảo vệ sức kéo, các giống cây trồng.
c.Ý nghĩa:
 - Đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.
 - Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.       
 - Góp phần tạo nên sức mạnh làm cho đất nướ Đại Việt cường thịnh.
2. Phát triển thủ công nghiệp
a.  Thủ công nghiệp trong nhân dân:
 - Các nghề thủ công cổ truyền: ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
 - Các làng nghề thủ công ra đời như: Thổ Hà, Bát Tràng,…
b. Thủ công nghiệp Nhà nước:
 - Nhà nước lập các xưởng thủ công (quan xưởng).
 - Trưng tập thợ giỏi.
 - SX một số sản phẩm kĩ thuật cao.
c. Nguyên nhân phát triển:
 - Do truyền thống nghề vốn có.
 - Do đất nước độc lập thống nhất.
  - Do nhu cầu xây dựng cung điện, chùa.
* Nhận xét:
 - Phong phú.
 - Kĩ thuật cao, chất lượng sản phẩm tốt..
 - Phục vụ nhu cầu trong nước.
3. Mở rộng thương nghiệp
a. Nội thương:
 - Các chợ mọc lên ở khắp nơi.  
 - Đô thị lớn ra đời.
b. Ngoại thương:
 - Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để buôn bán với nước ngoài.
 - Vùng biên giới Việt Trung cũng hình thành các đặc điểm buôn bán.
 - Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.
* Nguyên nhân phát triển:
  - Do nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển → thúc đẩy TN phát triển.
  - Chế độ đo lường, tiền tệ thống nhất.
II. BÀI TẬP:
Câu 1. Từ thế kỉ X - XV, nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển là do
A.đời sống nhân dân được no đủ.                                     B.sức kéo cho nông nghiệp được bảo vệ.
C.công tác thủy lợi được chú trọng.                                  D.chính sách khuyến nông của nhà nước.
Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của sự phát triển nông nghiệp trong các thế kỉ X - XV?
A. Đê điều được quan tâm, chăm sóc.                                B. Diện tích canh tác ngày càng gia tăng.
C. Địa chủ ngày càng có nhiều ruộng đất.                           D. Sức kéo cho nông nghiệp được bảo vệ.
Câu 3. “Hà đê sứ”là chức quan của nhà Trần đặt ra để
A. quan sát nhân dân đắp đê.                      
B. trông coi việc sửa chữa, đắp đê
C. hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết
D. mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai
Câu 4. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
A. Nhà Lý.            B. Nhà Tiền Lê.           C. Nhà Trần.            D. Nhà Lê sơ.
Câu 5. Để phát triển thủ công nghiệp nhà nước, các triều ở các thế kỉ X - XV đã lập ra các
       A.công trường thủ công.      B.làng nghề thủ công.      C.phường thủ công.          D.xưởng thủ công.
Câu 6. Biểu hiện phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là
A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long.
B. Hệ thống chợ làng phát triển.
C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ.
D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống.
Câu 7. Thời Lê, ngoại thương giảm sút do
A. nhà nước không chủ trương mở rộng giao lưu với thương nhân nước ngoài.
B. chính sách trọng nông ức thương của nhà nước phong kiến.
C. chế độ thuế khóa nặng nề.
D. các cửa biển bị bồi lấp gây khó khăn cho thuyền bè qua lại.
Câu 8. Nghề nào không phải là nghề thủ công cổ truyền của nước Đại Việt?
A. Nghề đúc đồng.                                     B. Nghề rèn sắt..
C. Nghề làm đồ gốm, ươm tơ, dệt lụa.       D. Nghề khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ
Câu 9. Các xưởng thủ công do nhà nước, tổ chức và quản lí trong các thế kỉ XI – XV được gọi là
A. đồn điền.    B. quan xưởng.     C. quân xưởng.      D. Quốc tử giam.
Câu 10. Nguyên nhân quan trọng nhất dần đến sự của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ X – XV là
A. đất nước độc lập, thống nhất và phát triển của nông nghiệp.
B. nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển các làng nghề.
C. nhân dân đã tiếp thu thêm nhiều nghề mới từ bên ngoai.
D. nhu cầu trong nước ngày càng tăng.
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)