28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 24/05/2020 9:49:50 SA - Số lượt xem: 751

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK2.19-20

Bài 19

NHỮNG CUỘC KHÁNG CHIẾNCHỐNG

- Tên cuộc kháng chiến, thời gian, người chỉ huy, chiến thắng lớn, của quân và dân ta trong đấu tranh  chống ngoại xâm từ thế kỉ X-XV

- Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

- So sánh  các  cuộc đấu tranh  chống ngoại xâm từ thế kỉ X-XV . Rút ra tính chất....

- Nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến từ thế kỷ X-XV.

Bài 20-24

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỈ X-VIII

- Biết được những thành tựu tiêu biểu về tư tưởng , tôn giáo, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật Đại Việt trong các thế kỷ X - XVIII.

- Hiểu được nội dung về tư tưởng , giáo dục Đại Việt trong các thế kỷ X - XVIII.

- So sánh về tư tưởng , tôn giáo Đại Việt qua các triều đại phong kiến.

- Ý nghĩa của sự phát triển văn hóa giai đoạn này đối với sự phát triển của dân tộc.

Bài 21

NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

- Biết được các chính sách của triều Mạc

- Các cuộc chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến

- Hiểu được sự biến động của chế độ phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII.

- Hệ quả của chiến tranh đối với lịch sử dân tộc.

- Tình hình đất nước chia cắt trong các thế kỉ XVII – XVIII đã để lại bài học trong việc thống nhất toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ nước ta hiện nay

Bài 22

TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

-Biết được tình hình kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp ở các thế kỉ XVI – XVIII

-Hiểu được sự hung khởi của các đô thị trong các thế kỉ XVI – XVIII.

-Tình hình trên thế giới  và trong nước đã tác động phát triển đến  ngoại thương.

Bài 23

PHONG TRÀO TÂY SƠN

VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC CUỐI THẾ KỶ XVIII

- Những nét chính về phong trào Tây Sơn.

- Hiểu được phong trào kháng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc.

- So sánh điểm khác trong chiến tranh của Nguyễn Huệ với các cuộc chiến tranh ở các thế kỉ X-XV

- Nghệ thuật quân sự của Quang Trung được vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ xâm lược

 

                                                                        HẾT

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20 (23/07/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)