28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 10 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI LÊN LỚP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10. NĂM HỌC 19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 23/07/2020 4:21:49 CH - Số lượt xem: 692

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  THI LÊN LỚP

MÔN LỊCH SỬ 10; NĂM HỌC 2019-2020

I. TRẮC NGHIỆM

                                                                                Bài 17

Quá trình hình thành và phát triển nhà nước phong kiến (từ thế kỷ X đến thế kỉ XV).

- Biết được sự thành lập và tổ chức bộ máy nhà nước, kinh đô  nước ta thời phong kiến.

- Tình hình luật pháp, quân đội  nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

                                                                               Bài 19

 Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X - XV.

- Tìm hiểu về các cuộc cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt từ thế kỷ XI-XV theo nội dung: Tên cuộc kháng chiến, thời gian, người chỉ huy, chiến thắng lớn, kết quả và ý nghĩa.

- Hiểu được nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến XV.

- So sánh các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến XV và rút ra đặc điểm của các cuộc đấu tranh đó.

- Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X

đến XV được vận dụng như thế nào trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ ở thế kỉ XX.

                                                                              Bài 22

 Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI - XVIII.

- Hiểu được nguyên nhân sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp của nước ta trong các thế kỉ XVI đến XVIII.

- Hiểu được nguyên nhân hình thành, hưng khởi của các đô thị nước ta trong các thế kỉ XVI đến XVIII.

Sự phát triển của các đô thị nước ta thời kì này có ý nghĩa như thế nào?

                                                                           Bài 20 và 24

Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X đến XVIII

- Biết được những thành tựu tiêu biểu về tư tưởng, tôn giáo, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật Đại Việt trong các thế kỉ X đến XVIII.

II. TỰ LUẬN

 Câu 1

- Nêu những nét chính về quá trình thống nhất đất nước của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.

- Nêu những nét chính về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân ta cuối thế kỷ XVIII.

- Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc ta.  Đánh giá vai trò của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc ta.

Câu 2

- Trình bày những chính sách của phái Gia-cô-banh đã đưa Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt đến đỉnh cao.

- Trình bày ý nghĩa của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

Câu 3

- Trình bày hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu cuối thế kỷ XVIII.

Câu 4

- So sánh sự khác các cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ về hình thức, tính chất của cách mạng.

 

                                                                              HẾT

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 2 CD10.21-22 (04/03/2022)
ĐỀ& Đ/AN KT GIUA KI 1- ĐỊA 10-21-22 (26/11/2021)
DE KT GIUA KI 1-LS 10 (18/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 11-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KI 1-ĐỊA 10-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KỲ 1 CD10.21-22 (18/10/2021)
HUONG DAN ON TAP KT CUOI KI II-LS 10-20-21 (19/04/2021)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 10.HK2.19-20 (24/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 10.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ LỚP 10.HK2.19-20 (14/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 10 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA 10- BÀI 33 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10.BAI 10 (TT) (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 21 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10- BÀI 20 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 19 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 10-BÀI 18 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 10 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32(tt) (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 10 BÀI 32 (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học- LỊCH SỬ 10- BÀI 15,16 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP. (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT LỊCH SỬ LỚP 10.HK1.19-20 (07/12/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT GDCD LỚP 10.HK1.19-20 (30/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 10.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)