28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 11-21-22
Lượt xem (399)  Bình luận (0)
LỊCH SỬ11- BẢNG ĐẶC TẢ, MT ĐỀ KT GIỮA KỲ I- NH 2021-22
Lượt xem (478)  Bình luận (0)
BẢNG ĐẶC TẢ, MATRẬN KTGKI- MÔN GDCD11- NH 2021-21
Lượt xem (520)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 11.HK2-19-20
Lượt xem (1000)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN DỊA LÍ LỚP 11.HK2-19-20
Lượt xem (947)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD 11.HK2-19-20
Lượt xem (956)  Bình luận (0)
HƯƠNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 11 HK2 2019-2020
Lượt xem (1304)  Bình luận (0)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 11, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19
Lượt xem (1718)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (1975)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (1471)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (1559)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945)
Lượt xem (1744)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9
Lượt xem (2345)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC
Lượt xem (2032)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11
Lượt xem (2316)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11
Lượt xem (1943)  Bình luận (0)
Các tin khác
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) 09/02/2020
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH 09/02/2020
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 30/11/2019
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)