01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19
Cập nhật bởi: sdcd_pttp - Vào ngày: 30/10/2018 7:01:16 CH - Số lượt xem: 840

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA  1 TIẾT-  HỌC KÌ 1

MÔN:GDCD 11.NĂM HOC: 2018-2019

A. KIẾN THỨC:

BÀI 1. CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
- Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng.
- Nêu được thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Lựa chọn hoạt động phù hợp của bản thân để tham gia xây dựng kinh tế gia đình,địa phương.

- Bài tập 1,4,5,7 sgk trang 12

Bài 2. HÀNG HÓA – TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG

- Khái niệm hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa.

- Nêu được các chức năng của tiền tệ, thị trường.

- Phân biệt dược biểu hiện cụ thể của giá trị và giá trị sử dụng.

- Phân biệt được giá trị và giá cả của hàng hóa.

- Nhận xét, đánh giá về tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm thông thường ở địa phương.

- Lựa chọn cách xử sự đúng đắn đối với  các tình huống  kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

- Bài tập 1,35,7,10  sgk trang 26-27

BÀI 3. QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

- Nêu được nội dung quy luật giá trị trong SX và lưu thông hàng hóa.

- Lí giải được tác động của  quy luật giá trị trong sản  xuất và lưu thông hàng hóa.

- Vận dụng quy luật giá trị  trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Đánh giá, nhận xét được hiện tượng biến động của giá cả, thị trường trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Đưa ra cách giải quyết phù hợp trước những tác động của quy luật giá trị.Biết  phê phán  ảnh hưởng của quy luật giá trị.

- Bài tập 2,4,7,9  sgk trang 35

BÀI 4.QUY LUẬT CANH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.

- Nêu được cạnh tranh là gì? Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
- Hiểu mục đích của cạnh tranh? - Tính hai mặt của cạnh tranh.

- Nhận xét, đánh giá được tình huống dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông.

- Đưa ra cách giải quyết về các hiện tượng cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông.

- Bài tập 2,4,5  sgk trang 42

BÀI 5. CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.
- Nêu được khái niệm cung, cầu.
- Hiểu được mối quan hệ, vai trò cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- Quan hệ cung - cầu được Nhà nước, các chủ doanh nghiệp và người tiêu dùng vận dụng như thế nào ?

- Biết vận dụng mối quan hệ cung cầu trong đời sống của cá nhân.

- Bài tập1, 2,5,6,7  sgk trang 47- 48

B. KỸ NĂNG:  Biết vận dụng để  làm bài tập trắc nghiệm, giải quyết các bài tập tình huống,cho được ví dụ và liên hệ thực tiễn.

Chúc các em ôn tập và làm bài tốt!

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)