01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 04/11/2018 10:40:47 SA - Số lượt xem: 769

Trường THPT Lê Quý Đôn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ 11

Bài 1

NHẬT BẢN

 1: Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Nhật Bản trước cải cách Minh Trị. Hiểu được đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc cải cách Minh Trị.

 2: Trình bày những nội dung chính của cải cách Minh Trị trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục, quân sự, từ đó hiểu rõ ý nghĩa vai trò của những cải cách đó.

 3: Biết được những biểu hiện về sự hình thành chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Bài 2

ẤN ĐỘ

 1:   Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX, nêu được nguyên nhân của tình hình đó.

 2: Biết được vài nét về sự ra đời của Đảng Quốc đại và sự lãnh đạo cuả Đảng Quốc đại trong phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Hiểu và đánh giá được vai trò của Đảng Quốc đại với phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ trong những năm 1885-1908.

Bài 3

TRUNG QUỐC

1: Trình bày được nét chính của các cuộc đấu tranh tiêu biểu của nhân Trung Quốc giữa Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

2: Biết được những nét chủ yếu về Tôn Trung Sơn và học thuyết Tam dân. Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi. Hiểu rõ, đánh giá được vai trò của Tôn Trung Sơn và cuộc cách mạng Tân Hợi trong lịch sử Trung Quốc.

Bài 4

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

1: Trình bày được những nét chính về quá trình xâm lược của các nước đế quốc đối với Đông Nam Á.

2: Trình bày được những sự kiện tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Campuchia và ở Lào.

3: Trình bày hoàn cảnh, nội dung, tính chất, ý nghĩa của công cuộc cải cách ở Xiêm giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Bai 5

CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH

1: Trình bày được trên lược đồ quá trình xâm chiếm châu Phoi của các nước đế quốc hồi cuối thế kỉ XIX; những nét chủ yếu của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi.

2: Trình bày được những nét khái quát về cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc khu vực Mĩ La tinh đầu thế kỉ XIX.

 

Bài 6

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)

1: Biết rõ được nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ nhất.

2: Trình bày được diễn biến chính của chiến tranh theo lược đồ

3: Biết được tính chất, kết cục của chiến tranh.

******* Chúc các em học và làm bài tốt.  *******

 

Lưu ý:- Hs cần trả lời các câu hỏi SGK.

           - Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp khi làm bài.

           - Hình thức KT: 100% TN

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19 (30/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)