01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 3:42:27 CH - Số lượt xem: 368

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : ĐỊA LÝ 11

Năm học 2019-2020

I. PHẦN LÝ THUYẾT

1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

- Nhận biết sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước : nước phát triển, nước đang phát triển, nước công nghiệp mới (NICS).

- Trình bày đặc điểm nổi bật của Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

- Trình bày tác động của cuộc CMKH và CNHĐ tới sự phát triển kinh tế : xuất hiện ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức

2.Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

- Trình bày các biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế

- Trình bày các biểu hiện và hệ quả của khu vực hóa kinh tế

-Lý do hình thành tổ chức kinh tế khu vực và một số tổ chức liên kết KT khu vực.

3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu.

- Giải thích hiện tượng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hóa dân số ở các nước phát triển

- Nêu đặc điểm dân số của thế giới , của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển. Nêu hậu quả.

- Nêu một số biểu hiện, nguyên nhân ô nhiễm của từng loại môi trường và hậu quả, nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.

- Hiểu được nguy cơ chiến tranh và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình.

4. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

a. Một số vấn đề của châu Phi.

- Nêu tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi

- Trình bày một số vấn đề cần giải quyết để phát triển KT – XH ở các quốc gia châu Phi.

b. Một số vấn đề của Mỹ La tinh

- Nêu tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở Mỹ La tinh

- Trình bày một số vấn đề cần giải quyết để phát triển KT-XH của các quốc gia ở Mỹ La tinh

c. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

- Nêu tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

- Trình bày một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

II. PHẦN THỰC HÀNH

- Phân tích và giải thích bảng số liệu

- Kỹ năng nhận dạng và nhận xét các loại biểu đồ : tròn, cột và đường.

 

                                                                   HẾT

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19 (30/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)