01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 4:27:14 CH - Số lượt xem: 428

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : GDCD 11

Năm học 2019-2020

1. Công dân với sự phát triển kinh tế.

- Nêu được khái niệm của  sản xuất cải vật chất đối với đời sống xã hội.

- Nêu được những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.

- Ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân.

- Hiểu được vì sao nói sản xuất vật chất là yếu tố quyết định mọi hoạt động xã hội.

- Hiểu được công cụ lao động là yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động.

- Sức lao động là yếu tố quan trọng và quyết định của quá trình sản xuất.

- Căn cứ phân biệt được sự khác nhau giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động.

- Nhận xét đánh giá được hành vi của công dân góp phần phát triển kinh tế gia đình và đất nước.

- Lựa chọn hoạt động phù hợp của bản thân để tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương.

2. Hàng hóa - tiền tệ - thị trường.

- Khái niệm hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa.

- Nêu được các chức năng của tiền tệ

- Nêu được khái niệm thị trường và những chức năng  cơ bản của thị trường

-- Phân biệt được giá trị và giá cả của hàng hóa

- Phân tích các chức năng của tiền tệ

- Phân tích các chức năng cơ bản của thị trường

- Nhận xét, đánh giá về tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm thông thường ở địa phương

-HS cho VD phân biệt những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình là hàng hoá và không phải hàng hoá

- HS vận dụng được những chức năng tiền tệ trong cuộc sống

3. Quy luật giá trị trong  sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Nêu được các tác động của quy luật giá trị trong:

+ Điều tiết sản xuất và lưu thông HH.

+ Kích thích LLSX.

+ Phân hóa giàu nghèo.

-Lí giải được tác động của  quy luật giá trị trong sản  xuất và lưu thông hàng hóa.

-- Đánh giá, nhận xét được hiện tượng biến động của giá cả thị trường trong sản  xuất và lưu

thông hàng hóa.

4. Quy luật cạnh tranh trong  sản xuất và lưu thông hàng hóa.

-Trình bày được khái niệm cạnh tranh, mục đích của cạnh tranh trong  sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Nêu được mặt tích cực của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Đưa ra cách giải quyết về các hiện tượng cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

5.Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

-Nêu được các biểu hiện của quan hệ cung cầu trên thị trường

- Biết giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung cầu của một loại sản phẩm ở địa phương

- Cá nhân biết vận dụng mối quan hệ cung cầu trong cuộc sống.

 

                                                                        HẾT

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19 (30/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)