01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 19/02/2020 12:17:39 CH - Số lượt xem: 626

Bài: 9  NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.( 2 tiết  )

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước:

a. Nguồn gốc của nhà nước:

Nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu SX, khi xã hội phân chia giai cấp và mâu thuẫn giữa các giai cấp đến mức không thể điều hòa được.

b. Bản chất của nhà nước:( đọc thêm)

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a. Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do ĐCS Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Nhà  nước ta mang bản chất giai cấp công nhân

- Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.

- Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc:

+ Tính nhân dân của Nhà nước thể hiện: Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, vì dân, do nhân dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí;

+ Tính dân tộc của Nhà nước thể hiện: Nhà nước kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

c. Chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam:

- Chức năng bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội.

- Chức năng tổ chức và xây dựng đảm bảo thực hiện các quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

=>  Hai chức năng trên của Nhà nước pháp quyền XHCN VN có mối quan hệ hữu cơ với nhau trong đó chức năng Tổ chức và xây dựng đóng vai trò quyết định

d. Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: ( đọc thêm)

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam:

- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, CS của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động: Xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự an ninh chính trị.

- Phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù…

B. LUYỆN TẬP:

Câu 1. Nhà nước xuất hiện từ khi

A. con người xuất hiện.          B. xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy.

C. phân hóa lao động.            D. mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được.

Câu 2. Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây của Nhà nước ta ?

A. Tính xã hội.     B. Tính nhân dân.    C. Tính giai cấp.      D. Tính quần chúng.

Câu 3. Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội ?

A. Kế hoạch.           B. Chính sách.         C. Pháp luật.               D. Chủ trương.

Câu 4. Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. pháp luật.             B. chính sách.      C. dư luận xã hội.          D. niềm tin.

Câu 5. Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

A. trấn áp các lực lượng phá hoại                                 B. tổ chức và xây dựng.

C. giữ gìn chế độ xã hội.                                               D. bảo vệ Tổ quốc.   

Câu 6. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của

A. các cơ quan.        B. mọi công dân.         C. Nhà nước.   D. lực lượng vũ trang.

Câu 7. Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?         

A. Chiếm hữu nô lệ.    B. Phong kiến    C. Tư bản.                                D. XHCN.

Câu  8. Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

A. Thời kì giữa xã hội CSNT.                         B. Thời kì đầu CSNT.

C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.                 D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu  9. Nhà nước xuất hiện do đâu?

A.Do ý muốn chủ quan của con người.        

B. Do ý chí của giai cấp thống trị.

C.Do tất yếu khách quan.  

D. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.

C.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG,MỞ RỘNG

* Mục tiêu:

- Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kĩ năng có được vào các tình huống/bối cảnh mới – nhất là vận dụng vào thực tế cuộc sống.

- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công nghệ, năng lực trách nhiệm công dân, năng lực tự quản lí và phát triển bản thân.

* Cách tiến hành:

- Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập

+ Bài tập 1: Nạn tham nhũng có tác hại như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước (nhà nước XHCN? Cho ví dụ?

Gợi ý:

- Tác hại của tham nhũng:

- Tham nhũng là kẻ thù của nhân dân, gây tổn hại to lớn cho sự nghiệp phát triển của kinh tế xã hội và đe dọa sự tồn vong của đất nước. Chính vì vậy tác hại của tham nhũng la khôn lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Tác hại về mặt chính trị: Là trở lực đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân.

+ Tác hại về mặt kinh tế: Tham nhũng gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

+ Tác hại về mặt xã hội: Xâm phạm, thậm chí làm thay đổi đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ công chức nhà nước.

* Ví dụ về hành vi tham nhũng: Một số phần tử lợi dụng chức quyền của mình để đục khoét những công trình kiến trúc đang xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng đời sống nhân dân, làm cho nhân dân mất lòng tin vào các cơ quan chức năng.

+ Bài tập 2: Tình huống

 Có ý kiến cho rằng: Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, vì thế nhà nước nào quản lí xã hội bằng pháp luật cũng là Nhà nước pháp quyền.

Câu hỏi: Em có đồng ý với ý kiến trên không? Em hiểu thế nào là Nhà nước pháp quyền?

Trả lời.

- Không đồng ý với quan điểm trên. Vì không phải nhà nước nào quản lí xã hội bằng pháp luật cũng là Nhà nước pháp quyền. Như nhà nước phong kiến tuy cũng quản lí xã hội bằng PL của Vua, nhưng những người cầm quyền không hề bị ràng buộc bởi pháp luật, dân thì phải sống theo PL của Vua còn vua thì không. Nên không được coi là Nhà nước pháp quyền, mà chỉ là nhà nước quân chủ. Trong lịch sử có 2 nhà nước pháp quyền đó là: Nhà nước tư bản và nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật và bản thân nhà nước cũng phải hoạt động quyền trong khuôn khổ của pháp luật.

- Giáo viên cho học sinh liên hệ về cuộc sống đổi thay dưới chế độ Nhà nước xã hội chủ nghĩa tại địa phương.

D. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI MỚI

-  Yêu cầu học sinh đọc trước bài mới

- Mỗi học sinh tìm thông tin về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19 (30/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)