01 Tháng Tư 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945)
Cập nhật bởi: sdcd_vtmt - Vào ngày: 19/02/2020 11:16:28 CH - Số lượt xem: 599

                                                                                 BÀI 18                     

                                           ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI   ( 1917 – 1945 )

A/Kiến thức cơ bản

I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử  thế giới hiện đại (1917 – 1945)

1. Nước Nga – Xô viết

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa.

Tháng 2/1917

Cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi

Lật đổ chế độ Nga Hoàng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản. Cục diện hai chính quyền song song tồn tại tạo điều kiện chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tháng 10 – 1917

Cách mạng XHCN thắng lợi.

Thành lập chính quyền Xô – viết nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng thế giới.

1918 – 1921

Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ chính quyền Xô Viết.

Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười, giữ vững chính quyền Xô Viết, đập tan âm mưu chống phá cách mạng của các nước đế quốc.

1921 - 1941

Liên Xô xây dựng CNXH

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.

2. Các nước tư bản chủ nghĩa

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

1918 – 1923

Khủng hoảng kinh tế, chính trị. Cao trào cách mạng.

Các Đảng cộng sản thành lập. Quốc tế cộng sản ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng.

1924 – 1929

Thời kì ổn định và tăng trưởng của CNTB

Kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định.

1929 – 1933

Khủng hoảng kinh tế thế giới.

Mâu thuẫn xã hội lên cao, chính trị mất ổn định

1933 - 1939

Các nước TB tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.

Vượt qua khủng hoảng, kinh tế phục hồi và phát triển.

Xuất hiện 3 lò lửa chiến tranh.

3. Các nước Châu Á

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

Thập niên 20

Phong trào giải phóng dân tộc lên cao sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo phong trào ở một số nước.

Các đảng cộng sản thành lập mở ra bước ngoặt trong phong trào giải phóng dân tộc.

Thập niên 30

Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

Tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào. Các Đảng cộng sản trưởng thành về tổ chức và uy tín lãnh đạo các mạng ngày càng tăng.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945)

1. Sự phát triển khoa học-kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao, làm thay đổi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc.

2. Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, qua các bước chính:

          - Cao trào cách mạng 1918 – 1923 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.

          - Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

          - Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936 – 1939)

          - Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

4. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động, dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất , tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

*******************************

 

B/ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sự kiện mở đầu lịch sử thế giới hiện đại là sự kiện nào ?

A  Cách mạng tháng Mười Nga 1917               B  Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai

C  Quốc tế cộng sản ra đời                               D  Cuộc khung hoảng kinh tế thế giới

Câu 2: Trong năm 1917 nước nào đã diễn ra 2 cuộc cách mạng ?

A  Nga                     B  Anh                    C. Mĩ                               D. Pháp

Câu 3: Từ 1929-1933 trên thế giới đã diễn ra sự kiện nào ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới?

A Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới                        B Cuộc chiến tranh thế giới thứ II

C Chính sách mới của Mỹ                                          D Đảng Quốc Xã lên cầm quyền ở Đức

Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) nổ ra đầu tiên ở nước nào?

 A Mỹ                    B       Pháp                         C   Anh                           D. Nhật

Câu 5: Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít,nước nào có vai trò trụ cột quyết định nhất ?

A  Liên Xô           B  Mỹ                                   C  Anh                             D  Pháp

Câu 6: Tính chất của cách mạng Tháng Hai ở Nga là

A   Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới             B.  Cách mạng tư sản

C   Cách mạng xã hội chủ nghĩa                         D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ

Câu 7: Các nước tư bản tổ chức Hội nghị ở Vecsxai (1919-1920) và Oa sinton (1921-1922) nhằm mục đich gì?

A   Ký hòa ước ,hiệp ước phân chia quyền lợi         B   Hợp tác kinh tế

C   Hợp tác quân sự                                              D   Bàn giải quyết hậu quả chiến tranh                                                                                                                        

Câu 8: Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là? 

A Cuộc khủng hoảng thừa kéo dài và trầm trọng nhất trong lịch sử các nước tư bản

B Cuộc khủng hoảng thiếu kéo dài nhất

C Cuộc khủng hoảng thừa diễn ra nhanh nhất

D Cuộc  khủng hoảng diễn ra nhanh nhất

Câu 9 Tổ chức quốc tế thành lập để duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới nhất là

A  Hội Quốc Liên  B  Liên Hiệp Quốc  C Hội đồng giám sát       D Liên minh Châu âu

Câu 10. Các nước Anh, Pháp, Mỹ tìm lối thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 bằng biện pháp:

A Tiến hành cải cách kinh tế -xã hội                                 B Hạ giá thành sản phẩm

C Tăng cường gây chiến tranh để xâm chiêm thị trường   D Phát xít  hóa bộ máy NN nước

Câu 11. Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng  kinh tế Tổng thống Mỹ Ru-dơ-ven  đã  

A  Thực hiện chính sách mới                             B  Thực hiện chính sách kinh tế mới

C Tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa      D Phát xít hóa bộ máy nhà nước

Câu 12. Cách mạng Tháng Hai ở nước Nga xuất hiện tình trạng chinh trị như thế nào?

A Hai chính quyền song song tồn tại                    B  Nhiều Đảng phái nổi dậy

C Các nước đế quốc can thiệp                              D Quân đội cũ nổi dậy chông phá

Câu 13.  Sự kiện nào sau đây được coi lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử thế giới hiện đại

A Chiến tranh thế giới thứ hai                     B Chiến tranh thế giới thứ nhất

C Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới           D Chủ nghĩa phát xit lên cầm quyền ở Đức

 

**************************************************

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11 HK1- NH2018-19 (30/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 11-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18. (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK2- 17-18.LỊCH SỬ 11 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT-HK2 MÔN ĐỊA LÝ 11-17-18 (07/03/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)