04 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 11 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD 11.HK2-19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 21/05/2020 5:43:16 CH - Số lượt xem: 58

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 11.HK2.19-20

Bài 8

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

- Nêu được những đặc trưng cơ bản của CNXH.

- Biết được tính ưu việt của CNXH so với các chế độ xã hội trước đó.

- Nêu được tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở nước ta.

-  Hiểu và giải thích được hình thức quá độ lên CNXH ở nước ta  bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN.

- Phân biệt được hai hình thức quá độ lên CNXH.

- So sánh sự khác nhau giữa chế độ XHCN mà chúng ta đang xây dựng với các chế độ xã hội trước đó.

Có khả năng nhận xét và đánh giá trước những vấn đề chính trị xảy ra trong thực tiễn.

Bài 9

NHÀ NƯỚC XHCN

- Trình bày được  khái niệm Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền   XHCN Việt nam.Những nhà nước pháp quyền trong Lịch sử.

- Chức năng, Bản chất  của NN pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Giải thích được nguồn gốc ra đời của nhà nước.

- Hiểu rõ bản chất của nhà nước PQXHCNVN. Biểu hiện tính nhân dân và tính  dân tộc ?

- Xác định và giải thích được chức năng cơ bản NN pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đánh giá, nhận xét được các việc làm của bản thân và người khác trong việc tham gia xây dựng NN pháp quyền XHCN Việt Nam.

Lựa chọn những hành vi phù hợp với lứa tuổi, điều kiện, khả năng của bản thân để tham gia xây dựng NN pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bài 10

NỀN DÂN CHỦ XHCN

-Nêu được khái niệm dân chủ, bản chất của nền dân chủ XHCN và các hình thức dân chủ cơ bản.

- Hiểu được những phương diện của bản chất nền DCXHCN( bản chất GCCN, công hữu về TLSX, hệ tư tưởng Mác-Lê-nin.

- Làm rõ nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị, xã hội

- Phê phán các

luận điệu xuyên tạc bản chất nền DCXHCN.

- Vận dụng việc  thực hiện  các nội dung dân chủ trong học tập và cuộc sống.( ở nhà trường và ở địa phương).

- Tích cực tuyên

truyền về bản chất của nền DCXHCN cho mọi người.

- Thể hiện được quyền làm chủ của bản thân trong các lĩnh vực: CT, VH, XH.

- Tích cực tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ.

 

HẾT

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 11.HK2-19-20 (25/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN DỊA LÍ LỚP 11.HK2-19-20 (25/05/2020)
HƯƠNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 11 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 11, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ 11- BÀI 18- ÔN TẬP LỊCH SỬ TG HIỆN ĐẠI(1917-1945) (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11. BAI 9 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI NHẬT-TRUNG QUỐC (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (11/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 11 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC LỊCH SỬ 11- BÀI 17- CHIÉN TRANH THẾ GIỚI II(1939-1945) (09/02/2020)
Hướng dẫn HS tự học - LỊCH SỬ 11- BÀI 16- ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾNTRANH (09/02/2020)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (30/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LỊCH SỬ 11.HK1.19-20 (27/11/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (17/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 11.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1T MÔN ĐỊA 11-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
HD ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD11.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TI ẾT SỬ 11.HK1.2018-2019 (04/12/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ 11-HK1-18-19 (04/11/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)