28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 12 Minimize
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 CD-12.21-22
Lượt xem (332)  Bình luận (0)
ĐỀ&Đ/AN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22
Lượt xem (404)  Bình luận (0)
ĐỀ_ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ 1. CD12 NH21-22
Lượt xem (465)  Bình luận (0)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-LỊCH SỬ 12-21-22
Lượt xem (509)  Bình luận (0)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22
Lượt xem (446)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 CD-12.21-22
Lượt xem (487)  Bình luận (0)
ON THI THPTQG 021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 9- Cô ATHI
Lượt xem (465)  Bình luận (0)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SU 2021- DỀ SỐ 8 Cô MTHI
Lượt xem (537)  Bình luận (0)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 7- Cô MTHI
Lượt xem (513)  Bình luận (0)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SỬ- ĐỀ SỐ 6- CÔ MTHI
Lượt xem (488)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 10 -CÔ THƯƠNG-
Lượt xem (478)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 8-CÔ THƯƠNG
Lượt xem (481)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 7-CÔ THƯƠNG
Lượt xem (453)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 7 -CÔ THƯƠNG-
Lượt xem (466)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 5 -CÔ THƯƠNG-
Lượt xem (447)  Bình luận (0)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 6-CÔ THƯƠNG
Lượt xem (496)  Bình luận (0)
Các tin khác
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 5-CÔ THƯƠNG 04/06/2021
ĐỀ 3- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 04/06/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG 30/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG 30/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG 30/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG 30/05/2021
ÔN THI THPTQG NĂM 2021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 5- Cô ATHI 29/05/2021
ÔN THI THPTQG 2021- MÔN LỊCH SỬ-ĐỀ SỐ 4- CÔ MTHI 29/05/2021
ĐỀ ÔN 2 THPTQG NĂM HỌC :20-21- MÔN CD- THÚY PHƯƠNG 28/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12- LỚP 12C4;C11-CÔ THƯƠNG-ĐỀ SỐ 2-TUẦN 1 24/05/2021
ON THI THPTQG- MON LICH SU - DE SO 3- CO ATHI 24/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 2-CÔ THƯƠNG 23/05/2021
ĐỀ 1- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 23/05/2021
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ 2- CÔ MTHI 22/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG 22/05/2021
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG 22/05/2021
HUONG DAN TU HOC BAI 41,42-ĐIA LI 12 15/05/2021
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn GDCD năm 2021 của Bộ giáo dục 03/04/2021
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý năm 2021 của Bộ giáo dục 01/04/2021
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử năm 2021 01/04/2021
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 27/05/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20 22/05/2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 21/05/2020
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 12/05/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 13/04/2020
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 13/04/2020
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 13/04/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 24/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 24/02/2020
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM 24/02/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)