01 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 3:44:13 CH - Số lượt xem: 525

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : ĐỊA LÝ 12

Năm học 2019-2020

CH ĐỀ 2

ĐỊA LÍ T NHIÊN

1.Vị trí địa lí, Phạm vi lãnh thổ

-Trình bày vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam

- Hiểu được vị trí và phạm vi lãnh thổ nước ta

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội và quốc phòng

- Giải thích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến khí hậu

2. Đặc đim chung ca tnhiên.Đất nước nhiều đồi núi

Đặc điểm chung của địa hình

- Phân tích các thành phần tự nhiên để thấy được các đặc điểm cơ bản của tự nhiên Việt Nam 

- Giải thích thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của các khu vực địa hình đối với  phát triển kinh tế - xã hội.

- Giải thích được đặc điểm của địa hình vùng núi.

3. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

- Khái quát về Biển Đông

- Hiểu được đặc điểm của Biển Đông.

- Giải thích ảnh hưởng của Biển Đông đối với thiên nhiên Việt Nam

-Phân tích được giá trị của tài nguyên biển đối với kinh tế.

4. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

- Tính chất nhiệt đới (biểu hiện, nguyên nhân)

- Lượng mưa, độ ẩm lớn (biểu hiện, nguyên nhân)

- Gió mùa (biểu hiện, nguyên nhân).

                                                                 

                                                                      HẾT

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20 (22/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (12/05/2020)
NHẮC VIỆC ! KHỐI 12 SÁNG MAI (NGÀY 23/4/2020) ĐÚNG 8 giờ00 LÀM BÀI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN (22/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
THOÔNG BÁO CỦA TỔ SỬ-ĐỊA -GDCD (11/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12- BÀI 24 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. BAI 7 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12. BAI 23 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 22 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 21 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 20 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 19 (09/02/2020)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)