19 Tháng Giêng 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/10/2019 4:28:21 CH - Số lượt xem: 268

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

MÔN : GDCD 12

Năm học 2019-2020

 

1.Pháp luật và đời sống

-Nêu được khái niệm, vai trò của pháp luật.

- Hiểu được  đặc trưng, bản chất của pháp luật

Phân biệt được sự khác nhau giữa pháp luật và đạo đức.

- Nhận biết các đặc trưng cơ bản của pháp luật trong thực tế.

- Tự giác sống và làm việc theo HP và PL. Có ý thức tôn trọng pháp luật.

2.Thực hiện pháp luật

- Nêu được khái niệm thực hiện PL, vi phạm PL, trách nhiệm pháp lí.

- Nêu được các loại vi phạm pháp luật.

- Nêu được khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật:

+ Sử dụng pháp luật

+ Thi hành pháp luật

+ Tuân thủ pháp luật

+Áp dụng pháp luật

- Nắm được nội dung các hình thức thực hiện pháp luật.

- Phân biệt được các hình thức thực hiện pháp luật.

- Biết cách xử lí các tình huống thực hiện pháp luật trong cuộc sống.

- Lựa chọn được các cách xử sự đúng khi thực hiện pháp luật.

3.Công dân bình đẳng trước pháp luật

- Nhớ được khái niệm công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. Biết được mục đích của trách nhiệm pháp lí.

- Hiểu được thế nào là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

- Phân biệt được bình đẳng về quyền, nghĩa vụ với bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

Tôn trọng quyền bình đẳng trước PL của người khác.

 

                                                      HẾT

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 12-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12 HK2.2018-2019 (10/04/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN GDCD LỚP 12-2019 (31/03/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12-2019 (31/03/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12-2019 (31/03/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK2.18-19 (20/03/2019)
CÂU HỎI THU HOẠCH TRẢI NGHIỆM LỚP 12 NGÀY 21.02.2019 (21/02/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 12.HK1.2018-2019 (06/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 12-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.18-19 (14/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ 12-17-18 (07/03/2018)
ĐỀ THI THỬ HKI-SỬ 12-17-18 (29/12/2017)
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-CD 12-17-18 (26/12/2017)
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-SỬ 12-17-18 (26/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT HK1 MÔN ĐỊA 12-17-18 (09/12/2017)
BAI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ 12-ON THI HKI (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 1.17-18 (09/12/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)