29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 10/02/2020 10:51:22 SA - Số lượt xem: 955

Bài 6

CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ  DO CƠ BẢN( Tiết 3,4)

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN

c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

* Khái niệm:

   Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý.

 * Nội dung:

   Về nguyên tắc, không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác.Tuy nhiên, pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất (SGK)

 Trường hợp thứ hai(SGK)

* Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân(đọc thêm)

d) Quyền được bảo đảm an

toàn và bí mật thư tín, điện thọai, điện tín

    Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác;

Ý nghĩa:

-Là điều kiện cần thiết để bảo đảm đời sống riêng tư của mỗi cá nhân trong xã hội.

- Công dân có một đời sống tinh thần thoải mái mà không ai được tùy tiện xâm phạm tới.

e) Quyền tự do ngôn luận

 -  Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất

   - Có nhiều hình thức và phạm vi khác nhau để thực hiện quyền này:

   + Hình thức: Gián tiếp hoặc trực tiếp. 

    + Phạm vi: Địa phương và xã hội

2. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

a) Trách nhiệm của Nhà nước

  ( Đọc thêm )

b) Trách nhiệm của công dân

  - ­ Phải học tập, tìm hiểu để nắm được nội dung các quyền tự do cơ bản của mình.

 - ­ Có trách nhiệm phê phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.

- Tích cực tham gia giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành quyết định bắt người, khám xét mà PL cho phép.

    ­ Tự rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành pháp  luật .

B. LUYỆN TẬP

 Câu 1: Khi phát hiện chỗ ở của người nào đó có chứa tội phạm đang bị truy nã thì ai có quyền khám xét chỗ ở đó?

  A. Bất kì ai cũng có quyền khám xét.   B. Không ai có quyền khám xét.

  C. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  D. Người phát hiện được quyền khám xét.

 Câu 2: Chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người

            A. bảo vệ                      B. bảo đảm                   C. tôn trọng                  D. tôn tạo

 Câu 3: Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

            A. quy trình, thủ tục.                              B. trình tự, thủ tục.

            C. quy cách, thủ tục.                             D. tuần tự, thủ tục.

 Câu 4: Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm

            A. an toàn và bí mật.                             B. bí mật.

            C. tuyệt đối.                                         D. tuyệt đối bí mật.

 Câu 5: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc  quyền

            A. an toàn bí mật quốc gia.                    B. bình đẳng của công dân.

            C. sáng tạo của công dân.                     D. bí mật đời tư của cá nhân.

 Câu 6:Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A. trình tự, thủ tục.                                                             B. quy cách, thủ tục.

C. quy trình, thủ tục.                                                           D.tuần tự, thủ tục.

Câu 7: Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân khi thực hiện các quyền tự do cơ bản?

A. Không tố cáo những việc làm trái pháp luật của người khác.

B. Học tập, tìm hiểu để nắm vững các quyền tự do cơ bản của mình.

C. Tích cực giúp đỡ các cơ quan nhà nước thi hành pháp luật.

D.Không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Câu 8:Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?

A. Phản bác ý kiến của người khác.         B. Xúc phạm người khác để hạ uy tín.

C. Tung tin xấu về người khác.                D. Đặt điều, nói xấu người khác.

Câu9: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc quyền

A. bí mật đời tư của cá nhân.                   B. bình đẳng của công dân.

C. an toàn bí mật quốc gia.                      D. sáng tạo của công dân .

Câu 10 Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.                  B.Văn hóa.     C. Chính trị.         D.Kinh tế.

Câu11: Quyền tự do ngôn luận là quyền

A.    tự do cơ bản của mỗi công dân.           B. dân chủ cơ bản của công dân.

C.    bình đẳng của công dân.                       D. công bằng của công dân.

Câu12: Học sinh có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận ở đâu?

A. Ở trường, lớp, gia đình và xã hội.                  B. Chỉ ở lớp của mình.

C. Chỉ ở trường mình.                                        D. Ở gia đình và xã hội.

Câu13: Nghi ngờ vợ mình đang tham gia truyền đạo trái phép tại nhà ông P, anh T đã tự ý xông vào nhà ông P để tìm vợ. Anh T vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật điện thoại, điện tín.

Câu14: Việc ông M không cho bà K phát biểu ý kiến cá nhân trong cuộc họp tổ dân phố là vi phạm
quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận.                                          B. Tự chủ phán quyết.

C. Quản trị truyền thông.                                                D. Quản lí nhân sự.

Câu15: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Đánh người gây thương tích.                         B. Vây bắt đối tượng bị truy nã.

C. Tố cáo người phạm tội.                                 D. Truy lùng đối tượng gây án.

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng

* Mục tiêu:

- Tạo điều kiện cho học sinh vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống bối cảnh mới nhất là vận dụng vào cuộc sống .

- Rèn luyện năng lực tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực công dân, năng lực quản lí và phát triển bản thân .

* Cách tiến hành:

a, Tự liên hệ:

- Bằng kiến thức đã học, em hiểu biết gì về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.. Liên hệ bản thân?

b, Nhận diện xung quanh:

- Em hãy nêu những ví dụ về những hành vi xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

 GV định hướng HS:

- HS tôn trọng ,thực hiện đúng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

d,HS chủ động thực hiện các yêu cầu trên.              

- GV cung cấp địa chỉ và hướng dẫn HS cách tìm văn bản pháp luật trên mạng Internet, ví dụ : http://moj.gov.vn

- HS sưu tầm ví dụ về Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

5.  Hướng dẫn HS tự học:       

    Học và làm bài tập đầy đủ. Xem trước nội dung tiếp theo bài 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 CD-12.21-22 (09/03/2022)
ĐỀ&Đ/AN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (26/11/2021)
ĐỀ_ ĐÁP ÁN GIỮA KỲ 1. CD12 NH21-22 (13/11/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-LỊCH SỬ 12-21-22 (27/10/2021)
MA TRẬN KT GIUA KÌ 1-ĐỊA 12-21-22 (27/10/2021)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 CD-12.21-22 (18/10/2021)
ON THI THPTQG 021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 9- Cô ATHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SU 2021- DỀ SỐ 8 Cô MTHI (15/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 7- Cô MTHI (09/06/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LICH SỬ- ĐỀ SỐ 6- CÔ MTHI (09/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 10 -CÔ THƯƠNG- (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 8-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 7-CÔ THƯƠNG (06/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 7 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 5 -CÔ THƯƠNG- (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 6-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 5-CÔ THƯƠNG (04/06/2021)
ĐỀ 3- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (04/06/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LS 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 4-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 3-CÔ THƯƠNG (30/05/2021)
ÔN THI THPTQG NĂM 2021- MÔN LỊCH SỬ- ĐỀ SỐ 5- Cô ATHI (29/05/2021)
ÔN THI THPTQG 2021- MÔN LỊCH SỬ-ĐỀ SỐ 4- CÔ MTHI (29/05/2021)
ĐỀ ÔN 2 THPTQG NĂM HỌC :20-21- MÔN CD- THÚY PHƯƠNG (28/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12- LỚP 12C4;C11-CÔ THƯƠNG-ĐỀ SỐ 2-TUẦN 1 (24/05/2021)
ON THI THPTQG- MON LICH SU - DE SO 3- CO ATHI (24/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 2-CÔ THƯƠNG (23/05/2021)
ĐỀ 1- GDCD LỚP 12- THÚY PHƯƠNG-2021 (23/05/2021)
ÔN THI THPTQG MÔN LỊCH SỬ - ĐỀ 2- CÔ MTHI (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-GDCD 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
ĐỀ ÔN TẬP THI THPTQG-LỊCH SỬ 12-ĐỀ 1-CÔ THƯƠNG (22/05/2021)
HUONG DAN TU HOC BAI 41,42-ĐIA LI 12 (15/05/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn GDCD năm 2021 của Bộ giáo dục (03/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lý năm 2021 của Bộ giáo dục (01/04/2021)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử năm 2021 (01/04/2021)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20 (22/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (12/05/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12- BÀI 24 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. BAI 7 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12. BAI 23 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 22 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 21 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 20 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 19 (09/02/2020)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)