04 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 22/05/2020 6:09:43 SA - Số lượt xem: 57

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12.HK2.19-20

Bài 21

XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)

- Biết được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954. Nhiệm vụ cách mạng cả nước, của mỗi miền.

- Nội dung chính Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

- Biết hoàn cảnh ra đời, lực lượng tham gia  trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

- Chiến thắng Ấp Bắc (1963).

- Kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi” (1959-1960)

- Ý nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).

- Hiểu được âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong việc tiến hành chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam.

Rút ra bài học kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960)

Bài 22

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965 - 1973)

- Biết hoàn cảnh ra đời, lực lượng tham gia  trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” (VNHCT) của Mĩ  ở Việt Nam.

- Chiến thắng Vạn Tường (1965).

- Những thắng lợi về chính trị, ngoại giao của ta chống chiến lược VNHCT của Mĩ.

- Hiểu được âm mưu, hành động mới của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

- Hiểu được ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Hiểu được âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược VNHCT

- Hiểu được ý nghĩa của cuộc Tiến công chiến lược 1972, trận “Điện Biên Phủ trên không” và Hiệp định Pari (1973)

- Xác định được những thắng lợi quân sự của ta  mở ra khả năng đánh bại các chiến lược chiến tranh của  Mĩ.

- So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ  ở Việt Nam (1961-1973)

Bài 23

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI MIỀN Ở BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973-1975)

- Nội dung Hội nghị 21 (1973) BCHTW Đảng.

- Biết được chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam; Những chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

- Hiểu được ý nghĩa thắng lợi Đường 14-Phước Long và chiến dịch Tây Nguyên.

- Hiểu được sự đúng đắn, sáng tạo của chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

- Phân tích nguyên nhân có tính quyết định nhất đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

-Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng.

 

                                                                           HẾT

 

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (27/05/2020)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GDCD LỚP 12.HK2.19-20 (21/05/2020)
HƯỚNG ĐẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK2.19-20 (12/05/2020)
NHẮC VIỆC ! KHỐI 12 SÁNG MAI (NGÀY 23/4/2020) ĐÚNG 8 giờ00 LÀM BÀI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN (22/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÝ 12 HK2 2019-2020 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON GDCD 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
HUONG DAN TU HỌC MON LICH SU 12, HK2. -19-20 . CHONG DICH COVID-19 (13/04/2020)
THOÔNG BÁO CỦA TỔ SỬ-ĐỊA -GDCD (11/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM (24/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12- BÀI 24 (23/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12. BAI 7 (19/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12. BAI 23 (18/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN GDCD LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (10/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 22 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 21 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 20 (09/02/2020)
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÍ 12 BÀI 19 (09/02/2020)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (15/11/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (04/11/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.19-20 (22/10/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)