09 Tháng Tám 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
MINH THI - ĐỀ KTĐK
SƯ11-ĐỀ VÀ ĐA KTGKI- 21-22
Cập nhật bởi: sdcd_vtmt - Vào ngày: 17/11/2021 3:16:40 CH - Số lượt xem: 153

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}                                                           

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)                                                                

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề: 101

Câu 1.  Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa

A. Anh và Áo-Hung.       B. Mĩ và Đức.                               C. Pháp và Đức.                    D. Anh và Đức.                      

Câu 2. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu

A. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh                                     B. thắng lợi toàn diện của CNXH.

C. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.                 D. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.                            

Câu 3. Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ?

A. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.                   B. Mở rộng hệ thống trường học.                                        

C.  Chú trọng nội dung khoa học-kỉ thuật.                D. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây.

Câu 4.  Đảng Quốc đại là chính đảng cùa giai cấp nào?

A. Nông dân.                              B. Công nhân.                      C. Tư sản.                                   D. Địa chủ.

Câu 5. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là

A. phong trào dân sinh.              B. phong trào dân tộc      C. phong trào độc lập.      D. phong trào dân chủ.    

Câu 6. Giữa TK XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

A. Phong kiến                            B. Chiếm hữu nô lệ.                                                 C. Xã hội chủ nghĩa.         D. Tư bản. Câu 7. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.                     B. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                                         D. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp?

A. Khởi nghĩa Si vô tha.              B. Khởi nghĩa Pucômbô.  C. Khởi nghĩa Ong kẹo     D. Khởi nghĩa A cha xoa .

Câu 9.  Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.                                           B. duy trì nền quân chủ chuyên chế.                               

C. tiến hành những cải cách tiến bộ.                                     D. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.   

 Câu 10. Ý nào sau đây không đúng khi nói về mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh Hội?

A. Đánh đuổi Đế quốc xâm lược.                                       B. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc.

C. Đánh đổ Mãn Thanh.                                                      D. Bình đẳng ruộng đất cho dân cày.                       

Câu 11. Ý nào sau đây không đúng khi nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa TK XIX - đầu TK XX?

A.  Giai cấp tư sản lớn mạnh.                                                B. Diễn ra sôi nổi mạnh mẽ, phạm vi rộng.  

C. Giai cấp vô sản lớn mạnh                                                 D. Hình thức đấu tranh phong phú.

Câu 12. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với tình hình Ấn Độ giua thế kỷ XIX ?

A. Đất nước ổn định, phát triển.                         B. Chính quyền Ấn Độ thực hiện chính sách mở cửa buôn bán với phương Tây.

C. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

D. Trong nước các thế lực phong kiến  tranh giành quyền , bên ngoài các nước tư bản phương Tây tranh nhau xâm lược.

Câu 13. Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm

A. tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.                         B. bành trướng thế lực ở châu Phi.                 

C. giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.                          D. làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.

Câu 14. Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất nước Ấn Độ từ đầu TK XVII ?

A. Đất nước ổn dịnh, phát triển.                                            B. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.

C. chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng                         D. phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ.

 Câu 15.  Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm

A. Pháp, Áo-Hung, Italia.             B. Anh, Đức, Italia.           C. Đức, Áo-Hung, Italia     D. Anh, Pháp, Nga.

                       

*******************************

 

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2,5 điểm)

 Bằng kiến thức đã học về Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc, hãy hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu sau:

Nội dung

Cách mạng Tân hợi

Thời gian

 

Mục tiêu

 

Người lãnh đạo,

 

Kết quả

 

Tính chất

 

Câu 2: (2.5 điểm)

 Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}                                                           

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)                                                                

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề: 202

 

Câu 1. Năm 1917 cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô Viết ra đời, thông qua Sắc lệnh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến

A. ủng hộ phe Hiệp ước.           B. ủng hộ nước Nga.        C. ủng hộ phe Liên minh..                 D. chấm dứt chiến tranh

Câu 2. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là

A. Hiệp ước và Liên minh          B. Hiệp ước và Phát xít. C. Hiệp ước và Đồng minh.     D. Đồng minh và Liên minh.

Câu 3. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) do

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.            B. chính sách trung lập của Mĩ.

C. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.                                          D. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.

Câu 4. Hạn chế của học thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn là

A. không chú trọng mục tiêu dân chủ dân sinh.             B. không chú trọng mục tiêu chống đế quốc.

C. không chú trọng mục tiêu chống phong kiến.            D. không chú trọng mục tiêu vì sự tiến bộ của đất nước.

Câu 5. Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ?

A. Mở rộng hệ thống trường học.                                     B. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây. D.

C. chú trọng nội dung khoa học-kỉ thuật.                          D. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.

Câu 6. Âm mưu của Anh trong việc thực hiện chính sách "chia để trị"ở Ấn Độ là

A. xóa bỏ nền văn hoắ truyền thống của Ấn Độ.                B. khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ .

C. nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở.          D. vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ.

Câu 7. Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là gì?

A. Chống đế quốc, chống phong kiến, thành lập dân quốc...B. Thiết lập  quyền dân chủ, chống đế quốc.

C. Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc…..

D. Thực hiện cải cách xã hội,thiết lập quyền dân chủ, chống đế quốc.

Câu 8. Vì sao Xiêm là nước nằm trong sự tranh chấp giữa Anh và Pháp nhưng Xiêm vẫn giữ được nền độc lập cơ bản?

A. Nhờ sự trợ giúp của đế quốc Mĩ.                                   B. Sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo.

C. Cắt cho Anh và Pháp 50% lãnh thổ.                               D. Sử dụng quân đội mạnh để đe dọa Anh và Pháp.

Câu 9. Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Nông dân                               .B. Tiểu tư sản.                C. Công nhân.                      D. Tư sản.                   

Câu 10. Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á không trở thành thuộc địa là do?

A. tến hành cách mạng vô sản.                                             B. duy trì chế độ phong kiến.                    

C. tăng cường khả năng quốc phòng.                                D. chính sách duy tân của Ra ma V.

Câu 11. Chủ trương đấu tranh của đảng Quốc Đại trong những năm 1885-1905 là

A. dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa đòi chính phủ Anh tiến hành cải cách.

B. tiến hành công cuộc "tự khai hóa" làm cho Ấn Độ giàu mạnh.

C. dùng phương pháp đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang để giành độc lập dân tộc.

D. dùng phương pháp đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc.

 Câu 12.  Ngày 11/11/1918, diễn ra sự kiện nào sau đây

A. Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.                                      B. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

C. cách mạng Đức bùng nổ.                                                   D. Áo-Hung đầu hàng.                                     

 Câu 13. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỷ XIX có tính chất như là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.   B. Đã lật đổ được chế độ phong kiến                            

C. Đã đẩy lùi được sự can thiệp của tư bản phương Tây     D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo

Câu 14. Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Phong trào đấu tranh của nhân dân vào những năm 60 của thế kỉ XIX

B. Các nước phương tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

C. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ.                                D. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.

Câu 15. Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

A. Chiến tranh đế quốc.              B. Cách mạng Dân chủ tư sản      C. Cách mạng văn hóa.        D. Cách mạng vô sản.  

 

*******************************

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2.5 điểm)

 Trình bày nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V ở Thái Lan(Xiêm) giữa thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX. Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Câu 2: (2.5 điểm)

  Nêu tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914- 1918). Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….  . ………………………………

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề: 102

Câu 1. Ý nào sau đây không đúng khi nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa TK XIX - đầu TK XX?

A. Diễn ra sôi nổi mạnh mẽ, phạm vi rộng.                            B. Giai cấp vô sản lớn mạnh

C. Hình thức đấu tranh phong phú.                                     D.  Giai cấp tư sản lớn mạnh.

Câu 2. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với tình hình Ấn Độ giua thế kỷ XIX ?

A. Chính quyền Ấn Độ thực hiện chính sách mở cửa buôn bán với phương Tây.

B. Trong nước các thế lực phong kiến  tranh giành quyền , bên ngoài các nước tư bản phương Tây tranh nhau xâm lược.

C. Đất nước ổn định, phát triển.                                           D. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

Câu 3.  Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa

A. Anh và Áo-Hung.                    B. Mĩ và Đức.                  C. Anh và Đức.                                D. Pháp và Đức.

Câu 4. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu

A. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.                             B. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh      

C. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.          D. thắng lợi toàn diện của CNXH.

Câu 5.  Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc đến châu Á như thế nào?

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

Câu 6. Giữa TK XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

A. Xã hội chủ nghĩa.                   B. Tư bản.                       C. Phong kiến                  D. Chiếm hữu nô lệ.         

Câu 7. Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ?

A.  Chú trọng nội dung khoa học-kỉ thuật.                               B. Mở rộng hệ thống trường học.                                        

C. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây.  D. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.

 Câu 8. Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm

A. làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.                      B. giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.   

C. bành trướng thế lực ở châu Phi.                                    D. tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.

Câu 9. Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất nước Ấn Độ từ đầu TK XVII ?

A. phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ.                          B. chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng            

C. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến. D. Đất nước ổn dịnh, phát triển.

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp?

A. Khởi nghĩa Si vô tha.              B. Khởi nghĩa Pucômbô.  C. Khởi nghĩa A cha xoa . D. Khởi nghĩa Ong kẹo

Câu 11. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                                         B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.                     D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Câu 12.  Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm

A. Anh, Pháp, Nga.                     B. Đức, Áo-Hung, Italia    C. Pháp, Áo-Hung, Italia.          D. Anh, Đức, Italia.  

Câu 13. Đảng Quốc Đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A. Đánh dấu giai đoạn mới trong PT giải phóng dân tộc, giai cấp TS Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

B. Tạo điều kiện phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn mới

C. Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ

D. Là đảng của giai cấp tư sản, có chủ trương giải phóng dân tộc đầu tiên ở Ấn Độ

Câu 14. Ý nào sau đây không đúng khi nói về mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh Hội?

A. Đánh đuổi Đế quốc xâm lược.                                                                                 B. Bình đẳng ruộng đất cho dân cày.

C. Khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc.                     D. Đánh đổ Mãn Thanh.                               

Câu 15. Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng  Tân Hợi chấm dứt?

A. Chính quyền Mãn Thanh ra sức lệnh "Quốc hữu hóa đường sắt"(9/5/1911).

B. Tôn Trung sơn từ chức(2/1912), Viên Thế Khải trở lại nắm quyền

C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương(10/10/1911).                    D. Quốc dân đại hội(29/12/1911).

*******************************

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2,5 điểm)

 Bằng kiến thức đã học về Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc, hãy hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu sau:

Nội dung

Cách mạng Tân hợi

Thời gian

 

Mục tiêu

 

Người lãnh đạo,

 

Kết quả

 

Tính chất

 

Câu 2: (2.5 điểm)

 Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}                                                           

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)                                                                

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề: 204

 

Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất

A. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa                        B. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.             

C. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.                                  D. chính nghĩa về các nước thuộc địa.

Câu 2. Năm 1917 cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô Viết ra đời, thông qua Sắc lệnh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến

A. chấm dứt chiến tranh              B. ủng hộ nước Nga.       C. ủng hộ phe Liên minh..                 D. ủng hộ phe Hiệp ước.

Câu 3. Mục tiêu của Trung Quốc Đồng minh hội là gì?

A. Thực hiện cải cách xã hội,thiết lập quyền dân chủ, chống đế quốc.

B. Chống đế quốc, chống phong kiến, thành lập dân quốc...

C. Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc…..D. Thiết lập  quyền dân chủ, chống đế quốc.

Câu 4. Vì sao Xiêm là nước nằm trong sự tranh chấp giữa Anh và Pháp nhưng Xiêm vẫn giữ được nền độc lập cơ bản?

A. Sử dụng quân đội mạnh để đe dọa Anh và Pháp.           B. Nhờ sự trợ giúp của đế quốc Mĩ.                 

C. Sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo.                      D. Cắt cho Anh và Pháp 50% lãnh thổ.

Câu 5. Âm mưu của Anh trong việc thực hiện chính sách "chia để trị"ở Ấn Độ là

A. xóa bỏ nền văn hoắ truyền thống của Ấn Độ.                    B. nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở.

C. vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ.                           D. khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ .

 Câu 6. Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á không trở thành thuộc địa là do?

A. tến hành cách mạng vô sản.                                             B. chính sách duy tân của Ra ma V.

C. duy trì chế độ phong kiến.                                             D. tăng cường khả năng quốc phòng.          

Câu 7. Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

A. Cách mạng văn hóa.            B. Cách mạng vô sản.         C. Chiến tranh đế quốc.       D. Cách mạng Dân chủ tư sản

Câu 8.  Ngày 11/11/1918, diễn ra sự kiện nào sau đây

A. cách mạng Đức bùng nổ.                                                  B. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.

C. Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.                                  D. Áo-Hung đầu hàng.                                     

Câu 9. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) do

A. chính sách trung lập của Mĩ.                                              B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.

C. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.                                     D. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.       

 Câu 10. Hạn chế của học thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn là

A. không chú trọng mục tiêu dân chủ dân sinh.                 B. không chú trọng mục tiêu chống phong kiến.           

C. không chú trọng mục tiêu vì sự tiến bộ của đất nước.  D. không chú trọng mục tiêu chống đế quốc.

 Câu 11. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỷ XIX có tính chất như là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Đã lật đổ được chế độ phong kiến                                B. Đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  

C. Đã đẩy lùi được sự can thiệp của tư bản phương Tây D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo

 Câu 12. Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu TK XX là gì?

A. Tất cả đều là thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây.  B. Hầu hết đều giành được độc lập dân tộc.

C. Tất cả đều giành được độc lập dân tộc.                                  D. Hầu hết là thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây

 Câu 13. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là

A. Đồng minh và Liên minh.         B. Hiệp ước và Liên minh          C. Hiệp ước và Đồng minh.     D. Hiệp ước và Phát xít.

 Câu 14. Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc Phủ ở Nhật Bản sụp đổ?

A. Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.            B. Chế độ Mạc Phủ suy yếu tự sụp đổ.

C. Phong trào đấu tranh của nhân dân vào những năm 60 của thế kỉ XIX

D. Các nước phương tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.

Câu 15. .Điều nào sau đây không thuộc ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi ?.

A. Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.                     B. Giải phóng toàn bộTrung Quốc khỏi ách cai trị của thực dân. .

C. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.           D. Mở đường cho CNTB ở Trung Quốc phát triển.                     

 

*******************************

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2.5 điểm)

 Trình bày nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V ở Thái Lan(Xiêm) giữa thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX. Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Câu 2: (2.5 điểm)

  Nêu tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914- 1918). Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã đề: 103

Câu 1.  Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc đến châu Á như thế nào?

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

Câu 2. Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng  Tân Hợi chấm dứt?

A. Quốc dân đại hội(29/12/1911).                                      B. Tôn Trung sơn từ chức(2/1912), Viên Thế Khải trở lại nắm quyền

C. Chính quyền Mãn Thanh ra sức lệnh "Quốc hữu hóa đường sắt"(9/5/1911).

D. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương(10/10/1911).

Câu 3. Giữa TK XIX, các nước Đông Nam Á tồn tại dưới chế độ xã hội nào?

A. Xã hội chủ nghĩa.                               B. Phong kiến                   C. Chiếm hữu nô lệ.                        D. Tư bản.              

Câu 4.  Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm

A. Đức, Áo-Hung, Italia                          B. Pháp, Áo-Hung, Italia.    C. Anh, Đức, Italia.              D. Anh, Pháp, Nga.

Câu 5. Tại sao gọi cải cách Minh Trị năm 1868 là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

A.  Vấn đề ruộng đất của nông dân da duoc giải quyết...       B. Liên minh qúy tộc - tư sản nắm quyền.                            

C. Kinh tế Nhật Bản vẫn còn lệ thuộc vào bên ngoài.            D.  Chưa xóa bỏ những bất bình đẳng với đế quốc.

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng khi nói đến tình hình đất nước Ấn Độ từ đầu TK XVII ?

A. Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến.                   B. Đất nước ổn dịnh, phát triển.

C. phong trào nông dân diễn ra mạnh mẽ.                                            D. chế độ phong kiến lâm vào khủng hoảng           

Câu 7. Hiện nay, Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ?

A. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.                                     B. Mở rộng hệ thống trường học.                                        

C.  Chú trọng nội dung khoa học-kỉ thuật.                                 D. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây.

 Câu 8. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu

A. thắng lợi toàn diện của CNXH.                                            B. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh      

C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.                                 D. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.      

Câu 9. Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật?

A. Chủ nghĩa đế quốc cho vay nặng lãi.                              B. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.                       D. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.                  

Câu 10. Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam - Cam pu chia trong cuộc đấu tranh chống thực dân pháp?

A. Khởi nghĩa A cha xoa .           B. Khởi nghĩa Ong kẹo     C. Khởi nghĩa Pucômbô.   D. Khởi nghĩa Si vô tha. 

Câu 11.  Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng toàn diện của đất nước vào giữa thế kỉ XIX, Nhật Bản đã

A. tiến hành những cải cách tiến bộ.                                      B. nhờ sự giúp đỡ của các nước tư bản phương Tây.   

C. duy trì nền quân chủ chuyên chế.                                      D. thiết lập chế độ Mạc Phủ mới.

 Câu 12. Đảng Quốc Đại được thành lập có vai trò như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?

A. Tạo điều kiện phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ phát triển sang giai đoạn mới

B. Là đảng của giai cấp tư sản, có chủ trương giải phóng dân tộc đầu tiên ở Ấn Độ

C. Là chính đảng của giai cấp tư sản, có khả năng giải phóng dân tộc cho nhân dân Ấn Độ

D. Đánh dấu giai đoạn mới trong PT giải phóng dân tộc, giai cấp TS Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.

Câu 13.  Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa

A. Anh và Áo-Hung.                    B. Pháp và Đức.              C. Mĩ và Đức.                                              D. Anh và Đức.

 Câu 14. Nhận xét nào dưới đây phù hợp với tình hình Ấn Độ giua thế kỷ XIX ?

A. Chính quyền Ấn Độ thực hiện chính sách mở cửa buôn bán với phương Tây.

B. Thực dân Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.                                   C. Đất nước ổn định, phát triển.   

D. Trong nước các thế lực phong kiến  tranh giành quyền , bên ngoài các nước tư bản phương Tây tranh nhau xâm lược.

Câu 15. Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 - 1908) là

 A. phong trào dân chủ.              B. phong trào độc lập.     C. phong trào dân tộc       D. phong trào dân sinh.

                

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2,5 điểm)

 Bằng kiến thức đã học về Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc, hãy hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu sau:

Nội dung

Cách mạng Tân hợi

Thời gian

 

Mục tiêu

 

Người lãnh đạo,

 

Kết quả

 

Tính chất

 

Câu 2: (2.5 điểm)

 Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….


 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022

Tên HS:………………………..      Môn: LỊCH SỬ 11(Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

Lớp: 11/ …..

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm}                                                           

Hãy chọn và ghi đáp án đúng (chữ in hoa)                                                                

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mã đề: 206

Câu 1. Vì sao Xiêm là nước nằm trong sự tranh chấp giữa Anh và Pháp nhưng Xiêm vẫn giữ được nền độc lập cơ bản?

A. Sử dụng quân đội mạnh để đe dọa Anh và Pháp.           B. Cắt cho Anh và Pháp 50% lãnh thổ.

C. Nhờ sự trợ giúp của đế quốc Mĩ.                                   D. Sử dụng chính sách ngoại giao mềm dẻo.

 Câu 2.  Khi Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc gắn liền với

A. chú trọng phát triển nông nghiệp.                                   B. mua phát minh từ bên ngoài vào.

C. các cuộc chiến tranh xâm lược.                                     D. đẩy mạnh đầu tư giao thông vận tải.

 Câu 3. Vì sao nói, cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản vào giữa thế kỷ XIX có tính chất như là một cuộc cách mạng tư sản?

A. Đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.   B. Đã lật đổ được chế độ phong kiến                            

C. Đã đẩy lùi được sự can thiệp của tư bản phương Tây    D. Do giai cấp tư sản lãnh đạo

Câu 4. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Ấn Độ ở thế kỷ XIX là

A. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến    B. mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản ẤĐ.

C. mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh D. mâu thuẫn giữa tư sản dân tộc với thực dân Anh.

Câu 5. Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản.                      B. Nông dân                                .C. Công nhân.                     D. Tiểu tư sản.

Câu 6.  Ngày 11/11/1918, diễn ra sự kiện nào sau đây

A. Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện.                       B. cách mạng Đức bùng nổ.                       

C. Áo-Hung đầu hàng.                                                           D. Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.                                       

 Câu 7. Hạn chế của học thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn là

A. không chú trọng mục tiêu dân chủ dân sinh.             B. không chú trọng mục tiêu chống phong kiến.           

C. không chú trọng mục tiêu chống đế quốc.                D. không chú trọng mục tiêu vì sự tiến bộ của đất nước.

 Câu 8. Chủ trương đấu tranh của đảng Quốc Đại trong những năm 1885-1905 là

A. tiến hành công cuộc "tự khai hóa" làm cho Ấn Độ giàu mạnh.

B. dùng phương pháp đấu tranh ôn hòa đòi chính phủ Anh tiến hành cải cách.

C. dùng phương pháp đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc.

D. dùng phương pháp đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang để giành độc lập dân tộc.

Câu 9. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là

A. Hiệp ước và Liên minh                                              B. Đồng minh và Liên minh.

C. Hiệp ước và Phát xít.                                               D. Hiệp ước và Đồng minh.

Câu 10. Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu TK XX là gì?

A. Tất cả đều giành được độc lập dân tộc.                            B. Hầu hết đều giành được độc lập dân tộc.

C. Hầu hết là thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây D. Tất cả đều là thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây.

Câu 11. Âm mưu của Anh trong việc thực hiện chính sách "chia để trị"ở Ấn Độ là

A. xóa bỏ nền văn hoắ truyền thống của Ấn Độ.                      B. khoét sâu thêm mâu thuẫn về chủng tộc và tôn giáo ở Ấn Độ .

C. nắm quyền trực tiếp cai trị đến tận đơn vị cơ sở.                D. vơ vét tài nguyên thiên nhiên của Ấn Độ.

 Câu 12. Tính chất của cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?

A. Chiến tranh đế quốc.              B. Cách mạng Dân chủ tư sản             C. Cách mạng văn hóa.    D. Cách mạng vô sản.

Câu 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất

A. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.                                  B. chính nghĩa về các nước thuộc địa.

C. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.                                  D. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa     

Câu 14. Xiêm là nước duy nhất Đông Nam Á không trở thành thuộc địa là do?

A. duy trì chế độ phong kiến.                                             B. chính sách duy tân của Ra ma V.

C. tăng cường khả năng quốc phòng.                                                                        D. tến hành cách mạng vô sản.

Câu 15. Hiện nay,Việt Nam áp dụng được bài học kinh nghiệm gì của Nhật Bản trong cải cách Minh Trị trên lĩnh vực giáo dục ?

A. chú trọng nội dung khoa học-kỉ thuật.                                 B. Cử những học sinh giỏi đi thi với các nước phương Tây. D.

C. Chú trọng dạy nghề cho thanh niên.                                   D. Mở rộng hệ thống trường học.                                    

*******************************

 

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1:(2.5 điểm)

 Trình bày nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V ở Thái Lan(Xiêm) giữa thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX. Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Câu 2: (2.5 điểm)

  Nêu tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất(1914- 1918). Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

Bài làm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 


 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I-  NĂM HỌC 2021- 22

            --------------                       Môn: LỊCH SỬ

                                                        Thời gian làm bài: 20 phút (không tính thời gian phát đề)

A.PHẦN ĐÁP ÁN TN (MĐ 101;102;103)

 - MĐ: 101

01. D; 02. C; 03. C; 04. C; 05. B; 06. A; 07. A; 08. B; 09. C; 10. A; 11. C; 12. C; 13. C; 14. A; 15. C;

 - MĐ: 102

01. B; 02. D; 03. C; 04. C; 05. C; 06. C; 07. A; 08. B; 09. D; 10. B; 11. C; 12. B; 13. A; 14. A; 15. B;

- MĐ: 103

01. A; 02. B; 03. B; 04. A; 05. B; 06. B; 07. C; 08. D; 09. B; 10. C; 11. A; 12. D; 13. D; 14. B; 15. C;

 

B. PHẦN ĐÁP ÁN( Đề 101;102;103)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Bằng kiến thức đã học về Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc, hãy hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu sau:

Nội dung

Cách mạng Tân hợi

Thời gian

Năm 1911 (0,25đ)

Mục tiêu

Đánh đổ triều đình PK Mãn Thanh, khôi phục Trung Quốc, thành lập dân quốc…. (0,75đ)

Người lãnh đạo,

Tôn Trung Sơn (0,25đ)

Kết quả

Lật đổ triều đại PK Mãn Thanh,chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho CNTB phát triển…. (0,75đ)

Tính chất

Cách mạng dân chủ tư sản nhưng chưa triệt để (0,5đ)

2.5đ

 

 

0,25

 

0,75

0,25

 

0,75

 

0,5

2

 Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

* Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh

- Tính chất: Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.(0,75đ)

- Giải thích: Xuất phát lợi ích các bên tham chiến nhằm giành giật thuộc địa, thị trường, bành trướng lãnh thổ; để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại…..(0,75đ)

* Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

- HS có thể nói lên suy nghĩ của cá nhân ở nhiều khía cạnh khác nhau( phản đối, lên án chiến tranh, mong muốn hòa bình, trách nhiệm của bản thân…..)

2.5đ

 

 

1,5đ

 

 

1,0đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN   ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I-  NĂM HỌC 2021- 22

            --------------                       Môn: LỊCH SỬ 11

                                                        Thời gian làm bài: 20 phút (không tính thời gian phát đề)

 

 A.PHẦN ĐÁP ÁN TN ( MĐ 202; 204; 206)

- MĐ: 202

01. D; 02. A; 03. A; 04. B; 05. C; 06. B; 07. C; 08. B; 09. D; 10. D; 11. A; 12. B; 13. A; 14. A; 15. B;

- MĐ: 204

01. A; 02. A; 03. C; 04. C; 05. D; 06. B; 07. D; 08. B; 09. B; 10. D; 11. B; 12. D; 13. B; 14. C; 15. B;

 - MĐ: 206

01. D; 02. C; 03. A; 04. C; 05. A; 06. A; 07. C; 08. B; 09. A; 10. C; 11. B; 12. B; 13. D; 14. B; 15. A;

B.PHẦN ĐÁP ÁN( MĐ 202; 204; 206)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Trình bày nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V ở Thái Lan(Xiêm) giữa thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX. Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

a. Nội dung cuộc cải cách của vua Ra-ma V

- Năm 1868, Ra-Ma V (Chu-la-long-con1868- 1910), lên ngôi tiến hành cải cách đất nước :

* Nội dung

- Kinh tế:

+ NN: Giảm nhẹ thuế(ruộng) nâng cao năng xuất lúa, tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu

+CTN:(22) khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng.

- Chính trị- Xã hội

+ Xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người lao động.

+ Đứng đầu nhà nước là vua, giúp việc cho vua có hội đồng nhà nước (nghị viện )

- Hành chính, quân sự, giáo dục cải cách theo khuôn mẫu phương Tây

 -Ngoại giao

+ Mềm dẻo, lợi dụng vị trí “nước đệm” giữa Anh - Pháp…

+ Sẵn sàng từ bỏ các vùng đất phụ cận (vốn là lãnh thổ của CPC, Lào và Mianma) để giữ gìn chủ quyền đất nước

b.Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm

- Đưa nền kinh tế của Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, ổn định tình hình chính trị - xã hội, xây dựng được quân đội vững mạnh.

- Giúp Xiêm giữ vững chủ quyền đất nước, thoát khỏi số phận trở thành thuộc địa như các nước khác. Mặc dù còn phải chịu nhiều lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.

2.5đ

 

 

1,5đ

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

0,25

 

0,25

 

 

 

1,0đ

2

 Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

* Nêu và giải thích tính chất của cuộc Chiến tranh

- Tính chất: Chiến tranh đế quốc, phi nghĩa.(0,75đ)

- Giải thích: Xuất phát lợi ích các bên tham chiến nhằm giành giật thuộc địa, thị trường, bành trướng lãnh thổ; để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại…..(0,75đ)

* Sau khi học về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, em có suy nghĩ gì về “chiến tranh”(viết đoạn văn khoảng 5- 7 dòng)./.

- HS có thể nói lên suy nghĩ của cá nhân ở nhiều khía cạnh khác nhau( phản đối, lên án chiến tranh, mong muốn hòa bình, trách nhiệm của bản thân…..)

2.5đ

 

 

1,5đ

 

 

1,0đ

 

 

 

 

 

 

[Trở về]
Các tin khác
SỬ10- ĐỀ VÀ ĐA KTGKI- 21-22 (17/11/2021)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)