28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Công dân 10 Minimize
Bài kiểm tra (15 phút) GDCD lớp 10 - HK2 -1920 -Lần 1
Lượt xem (1148)  Bình luận (3)
Open the calendar popup.
 
Công dân 11 Minimize
Bài kiểm tra (15 phút) trực tuyến GDCD 11-HK2-1920 - Lần 1
Lượt xem (1097)  Bình luận (2)
Open the calendar popup.
 
Công dân 12 Minimize
Bộ câu hỏi ôn tập thi TN THPT môn GDCD năm 2020 lần 2
Lượt xem (429)  Bình luận (0)
Bài kiểm tra (15 phút) trực tuyến GDCD 12-HK2-1920 - LẦN 1
Lượt xem (1008)  Bình luận (2)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)