23 Tháng Bảy 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 12-hk2-18-19
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 03/02/2019 9:21:30 SA - Số lượt xem: 251
HỌC KỲ 2
Môn Địa lý 12
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
20
Lao động và việc làm
20
 x
 x
21
Đô thị hóa
 x
 x
22
Thực hành :Vẽ biểu đồ và phân tích về sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng
21
 x
 x
23
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 x
 x
24
Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
22
 x
 x
25
Vấn đề phát triển nông nghiệp
 x
 x
26
Thực hành :phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
23
 x
 x
 x
 x
27
Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 x
 x
 x
 x
28
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
24
 x
 x
 x
 x
29
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 17-25)
 x
 x
30
Kiểm tra viết 1 tiết
25
 x
 x
31
Cơ cấu ngành công nghiệp
 x
 x
32
Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
26
 x
 x
33
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 x
 x
 x
34
Thực hành: Vẽ biểu đồ,nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
27
 x
 x
 x
 x
 x
 x
35
Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
36
Vấn đề phát triển thương mại,du lịch
28
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
37
Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
38
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
29
39
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
40
Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
30
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
41
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
42
Thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ
31
43
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
44
Thực hành: phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
32
45
Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
46
Vấn đề phát triển kinh tế , an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
33
47
Các vùng kinh tế trọng điểm
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
48
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 26-43)
34
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
49
Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
50
Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố
35
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
51
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 17-43)
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
52
Kiểm tra học kì II
36
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 10-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 11-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 (22/11/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 (27/10/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 (27/10/2016)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)