23 Tháng Bảy 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 11-hk2-18-19
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 03/02/2019 9:23:18 SA - Số lượt xem: 254
HỌC KỲ 2
Môn Địa lý 11
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
20
Liên Bang Nga (tt)
20
 x
 x
 x
 x
 x
21
Nhật Bản
21
 x
 x
 x
 x
 x
22
Nhật Bản (tt)
22
 x
 x
 x
 x
 x
23
Nhật Bản (tt)
23
 x
 x
 x
 x
 x
24
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
24
 x
 x
 x
 x
 x
25
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tt)
25
 x
 x
 x
 x
 x
26
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tt)
26
 x
 x
 x
 x
 x
27
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 8-10)
27
 x
 x
 x
 x
 x
28
Kiểm tra viết
28
 x
 x
 x
 x
29
Đông Nam Á
Đông Nam Á (tt)
Đông Nam Á (tt)
29
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
30
30
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
31
31
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
32
Đông Nam Á (tt)
32
 x
 x
33
Ô-xtrây-lia
33
 x
34
Hướng dẫn thực hành
34
35
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 11-12)
35
 x
 x
 x
 x
 x
36
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 8-12)
36
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
37
Kiểm tra học kì II
37
 x
 x
 x
 x
 
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 10-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 12-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 (22/11/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 (27/10/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 (27/10/2016)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)