23 Tháng Bảy 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
TIẾN ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 10-hk2-18-19
Cập nhật bởi: sdcd_nthl - Vào ngày: 03/02/2019 9:23:47 SA - Số lượt xem: 284
HỌC KỲ 2
Môn Địa lý 10 
 
Tiết
Bài
Tuần
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
38
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp
20
 x
 x
 x
 x
 x
39
Địa lí các ngành công nghiệp
21
 x
 x
 x
 x
 x
40
Địa lí các ngành công nghiệp(tt)
22
 x
 x
 x
 x
 x
41
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
23
 x
 x
 x
 x
 x
42
Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
24
 x
 x
 x
 x
 x
43
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 31-34)
25
 x
 x
 x
 x
 x
44
Kiểm tra viết
26
 x
 x
 x
 x
 x
45
Vai trò,các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
27
 x
 x
 x
 x
46
Vai trò,các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố ngành giao thông vận tải
28
 x
 x
 x
 x
47
Địa lí các ngành giao thông vận tải
29
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
48
Thực hành: Viết báo cáo ngắn gọn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma
30
49
Địa lí ngành thương mại
31
50
Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
32
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
51
Môi trường và sự phát triển bền vững
33
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
52
Ôn các kĩ năng thực hành vẽ biểu đồ
34
53
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 35-42)
35
 x
 x
 x
 x
54
Hoạt động trãi nghiệm ( test bài tập trắc nghiệm từ bài 31-42)
36
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
 x
55
Kiểm tra học kì II
37
 
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 11-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn địa lý 12-hk2-18-19 (03/02/2019)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 10 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 11 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình môn Địa lí 12 -hk1-2018-2019 (02/10/2018)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk2 -17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11 hk1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 hk2-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12 HK1-17-18 (19/09/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 12-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình Đia lý 11-HK2 (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa 10 học kì II (10/02/2017)
Tiến độ thực hiện chương trình địa lý 12-hk1-16-17 (22/11/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 11-HK1-16-17 (27/10/2016)
Tiến độ thực hiện chương trình Địa lý 10-HK1-16-17 (27/10/2016)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)