28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 10 Minimize
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ VIRUT - SINH 10
Lượt xem (700)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT - SINH 10
Lượt xem (1758)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT-SINH 10
Lượt xem (1808)  Bình luận (1)
ĐỀ - ĐÁP ÁN KTGK I SINH 10 (20-21)
Lượt xem (739)  Bình luận (0)
MA TRẬN KTGK I SINH 10-20-21
Lượt xem (735)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT
Lượt xem (1611)  Bình luận (0)
ĐỀ ĐÁP ÁN SINH 10 HKI 2020-2021
Lượt xem (827)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI DINH DƯỠNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
Lượt xem (2668)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI GIẢM PHÂN - SINH 10
Lượt xem (2000)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI CHU KỲ TẾ BÀO VÀ NGUYÊN PHÂN-SINH 10
Lượt xem (2160)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 10 - HK II (19-20)
Lượt xem (1919)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC MÔN SINH 10 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
Lượt xem (1626)  Bình luận (0)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)