28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 11 Minimize
Hướng dẫn tự học bài Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11
Lượt xem (716)  Bình luận (0)
Hưỡng dẫn tự học bài Cơ chế điều hòa sinh sản - Sinh 11
Lượt xem (770)  Bình luận (0)
Hướng dẫn tự học các bài 42,44,45,46
Lượt xem (769)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHỦ ĐỀ SINH SẢN Ở THỰC VẬT (BÀI 41, 42)
Lượt xem (4779)  Bình luận (0)
LÍ THUYẾT VÀ CÂU HỎI BÀI 39 SINH 11
Lượt xem (1501)  Bình luận (0)
KHDH SINH 11-NĂM HỌC 20-21
Lượt xem (798)  Bình luận (0)
MA TRẬN KTGK-SINH11-HK1-NĂM HỌC 20-21
Lượt xem (738)  Bình luận (0)
ĐỀ+ĐÁP ÁN KTHK1- SINH 11-NĂM HỌC 20-21
Lượt xem (778)  Bình luận (0)
MA TRẬN KTHK1-SINH11-NĂM HOC 20-21
Lượt xem (772)  Bình luận (0)
LÍ THUYẾT VÀ CÂU HỎI CÁC BÀI 36, 37, 38 SINH 11
Lượt xem (2606)  Bình luận (1)
Các tin khác
Hướng dẫn tự học ở nhà tuần 20, 21 - Môn sinh 11 09/02/2021
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT 1 TIẾT HK2- SINH 11-19-20 15/04/2020
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)