28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Toán Tin Minimize
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022)
Lượt xem (167)  Bình luận (0)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022)
Lượt xem (172)  Bình luận (0)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022)
Lượt xem (151)  Bình luận (0)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022)
Lượt xem (165)  Bình luận (0)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022)
Lượt xem (152)  Bình luận (0)
Các tin khác
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) 04/06/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 06/05/2022
ĐỀ KTHK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 06/05/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 06/05/2022
ĐỀ KTHK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 06/05/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐỀ KTGK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐỀ KTGK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) 02/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) 02/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) 02/04/2022
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)