28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
CTD-MTD-TOÁN TIN
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022)
Cập nhật bởi: tt_dttl - Vào ngày: 04/06/2022 1:32:49 CH - Số lượt xem: 166

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022)

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐỀ KTHK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐỀ KTHK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 (05/04/2022)
ĐỀ KTGK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 (05/04/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 (05/04/2022)
ĐỀ KTGK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 (05/04/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (02/04/2022)
ĐỀ KTGK1 TIN 11 NĂM 2021-2022 (10/11/2021)
ĐỀ KTGK1 TIN 12 NĂM 2021-2022 (10/11/2021)
MA TRẬN TIN 12 GK1 2021-2022 (10/11/2021)
MA TRẬN TIN 11 GK1 2021-2022 (10/11/2021)
MA TRẬN TIN 10 GK1 2021-2022 (10/11/2021)
Đề Toán 12 giữa kỳ I-2021-2022 (03/11/2021)
Đề Toán 11 giữa kỳ I-2021-2022 (03/11/2021)
Ma trận Toán 12 giữa kỳ I-2021-2022 (03/11/2021)
Ma trận Toán 11 giữa kỳ I-2021-2022 (03/11/2021)
Ma trận Toán 10 giữa kỳ I-2021-2022 (03/11/2021)
ĐẶC TẢ MA TRẬN + ĐÊ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKII TIN 10 2020 - 2021 (06/05/2021)
ĐẶC TẢ MA TRẬN + ĐÊ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ HKII TIN 10 2020 - 2021 (06/05/2021)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2-TIN11-NĂM HỌC 2020-2021 (06/05/2021)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2-TIN11-NĂM HỌC 2020-2021 (06/05/2021)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 TIN 12 NĂM 2020-2021 (17/04/2021)
MA TRẬN GIỮA KỲ 2 TIN12 (17/04/2021)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 TIN 11 NĂM 2020-2021 (17/04/2021)
MA TRẬN GIỮA KỲ 2 TIN11 (17/04/2021)
Đặc tả ma trận đề kiểm tra cuối HK2 môn Toán năm học 2020-2021 (14/04/2021)
Đề Toán 12 giữa HK2 (08/04/2021)
Đề Toán 11 giữa HK2 (08/04/2021)
Ma tận Toán 12 giữa HK2 (08/04/2021)
Ma tận Toán 11 giữa HK2 (08/04/2021)
Ma tận Toán 10 giữa HK2 (08/04/2021)
Cau truc de kiem tra HKI 2012-2013 -Toan 11 (18/12/2012)
Cau truc de kiem tra HKI 2012-2013 Toan 10 (05/12/2012)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)